Новини от 2011 година

Новини от 2012 година

Новини от 2013 година

Новини от 2014 година

Новини от 2015 година

Новини от 2016 година

Новини от 2017 година

Новини от 2018 година

04.01.2011:  Проектът Обществена трапезария в Община Лясковец е подновен до края на месец април 2011 г.

10.02.2011:  Сайтът на Община Лясковец е обновен

14.02.2011:  Официално стартиране на новата иновативна социална услуга съботно неделна грижа за деца и лица с умствени, физически и сетивни затруднения

23.03.2011:  Провеждане на Регионална кръгла маса за обмен на добри практики в социалното предприемачество

23.03.2011:  Официално откриване на проект Устойчива рехабилитация чрез социални услуги от нов тип Съботно – неделна грижа за деца и родители

28.03.2011:  28 домашни помощника и социални асистента започват работа

22.03.2011:  Започна набирането на потребители за Дневен център за възрастни хора в Лясковец

06.04.2011:  Кампания "За чист и зелен Лясковец"

26.04.2011:  Гласувайте за Община Лясковец в конкурсът за най-добър проект, реализиран с евросредства от 2007 г. досега

27.04.2011:  Актуална информация относно изпълнение дейностите на проект „Хората в неравностойно положение на територията на Община Лясковец – равноправни и независими”

21.04.2011:  На Велики четвъртък в сградата на Домашен социален патронаж отвори врати Дневен център за възрастни хора

29.04.2011:  29 април - Международен празник на балета

02.05.2011:  Успешно приключи проекта „Обществена трапезарията за лица и семейства в социален риск от гр. Лясковец” при Община Лясковец за 2011 г.

12.05.2011:  ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ПОЛУЧИХА ДАРЕНИЕ

16.05.2011:  Изпращаме "Випуск 2011"

30.05.2011:  Община Лясковец е сред първите общини в България и Европа, които получиха Етикета за добро управление на Съвета на Европа

01.06.2011:  График информационна кампания-Лясковец

07.06.2011:  Информационна кампания по проект ”Панаир на добрите идеи”

10.06.2011:  Турнир по футбол на малки врати за празника на гр. Лясковец

13.06.2011:  Програма на събитията по случай Празника на град Лясковец

24.06.2011:  Община Лясковец реализира проект за „Личен асистент”

28.06.2011:  СНЦ „МИГ-Лясковец-Стражица” стартира прием на документи за финансиране на малки проекти в конкурс „Панаир на добрите идеи”

04.07.2011:  Община Лясковец избра фирма изпълнител на СМР на обект „Благоустрояване на обществени пространства в град Лясковец”

25.07.2011:  СНЦ ”МИГ-Лясковец-Стражица” проведе конкурс за финансиране на малки проекти „Панаир на добрите идеи”

26.07.2011:  29 юли - ден без найлонови торбички

27.07.2011:  Дневен ред на заседание на Общински съвет-Лясковец на 28.07.2011 г.

03.08.2011:  МИГ Лясковец - Стражица проведе публично промотиращо събитие по проект ”Панаир на добрите идеи” в град Стражица

05.08.2011:  Провеждане на официални церемонии по подписване на договори с организации спечелили малки проекти ”Панаир на добрите идеи”

09.08.2011:  МИГ Лясковец – Стражица финансира 7 проекта на обща стойност 25 хил. лева на територията на община Лясковец

10.08.2011:  Д-р Ивелина Гецова подписа договор за финансиране на проект Карвинг- Фестивал „Лясковец - Пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство” по Оперативна програма „Регионално развитие”

24.08.2011:  Дневен ред на заседание на Общински съвет - Лясковец на 25.08.2011 година.

08.09.2011:  Д-р Гецова подписа договор по проект в помощ на български и ромски деца

15.09.2011:  Над 300 доброволци участват в реализирането на добрите идеи на територията на МИГ-Лясковец-Стражица

29.09.2011:  Удължаване срока на действие на Временната организация на движението за завършване на строително-ремонтни работи на обект “Благоустрояване на обществени пространства в гр. Лясковец - реконструкция на централен площад, рехабилитация на централните градски улици и благоустрояване на квартал 5 ”

06.10.2011:  Местната Инициативна Група „Лясковец - Стражица”

07.10.2011:  Добрите идеи в действие - седмица на пилотни инициативипо проект „Панаир на добрите идеи”

17.08.2011:  Община Лясковец ефективно реализира иновативната социална услуга „Дневен център за възрастни хора”

07.11.2011:  Д-р Гецова полага клетва

16.11.2011:  Дневен ред на заседание на Общински съвет - Лясковец на 17.11.2011 г.

18.11.2011:  Община Лясковец с поредния одобрен проект за създаване на общинско социално предприятие за озеленяване и поддръжка на паркове и зелени площи

28.11.2011:  Дневен ред на заседание на Общински съвет - Лясковец на 29.11.2011 г.

13.12.2011:  Община Лясковец удостоена с награда на фондация „Зелена община” в категория „Проект за благоустройство на градската зелена система”

28.12.2011:  Дневен ред на заседание на Общински съвет - Лясковец на 29.12.2011 г.

16.01.2012:  Община Лясковец стартира изпълнението на нов проект за благоустройство и озеленяване

25.01.2012:  Дневен ред на заседание на Общински съвет - Лясковец на 26.01.2012 г.

06.01.2012:  Обществената трапезария в oбщина Лясковец продължава да функционира до края на месец април 2012 г.

07.02.2012:  Приключи изпълнението на строително-ремонтните работи по обектите, включени в най – мащабния проект на Община Лясковец за благоустрояване на централната градска част

08.02.2012:  Нов социален проект стартира в Община Лясковец

15.02.2012:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 17.02.2012 г.

15.02.2012:  Лясковчани отбелязаха Зарезан

20.02.2012:  Местна инициативна група "Лясковец - Стражица" обявява първа покана за прием на проекти към Стратегия за местно развитие, чрез открита процедура за конкурентен подбор

20.02.2012:  Хандбален клуб „Владислав - 2009”, с. Джулюница спечели проект по програма на МФВС „Спорт за децата в свободното време”

21.02.2012:  Седем работни места са осигурени по регионалната програма за заетост в Община Лясковец

27.02.2012:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 28.02.2012 г.

28.02.2012:  Покана за информационен модул по Лидер

01.03.2012:  Покана за обществено обсъждане Лясковец

05.03.2012:  Община Лясковец организира кампания "Живи спомени на градинарството"

16.03.2012:  Община Лясковец организира фестивална "Арт-работилница"

20.03.2012:  На 21 Март 2012 г. в Община Лясковец се открива новоизградената обществена зона за отдих със спортна и детска площадка в квартал 5 „Черникова бара”

21.03.2012:  Д-р Гецова и представители на Консорциум "Пътни строежи - Хит" откриха спортен комплекс в град Лясковец

28.03.2012:  Дневен ред на заседание на Общински съвет - Лясковец на 29.03.2012 г.

03.04.2012:  Община Лясковец посрещна делегация от Румъния за представяне на добри практики на проекти с финансиране от Европейските структурни фондове

10.04.2012:  Община Лясковец осигурява свободен Интернет достъп в обновената централна градска част

20.04.2012:  Община Лясковец отваря ценовите предложения по процедура за възлагане на малка обществена поръчка „Доставка и монтаж на техническо оборудване за провеждане на Карвинг фестивал”

20.04.2012:  Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”, гр. Велико Търново обявява конкурс за свободни работни места

23.04.2012:  Мерданското читалище "Развитие-1902" стана на 110 години

24.04.2012:  Дневен ред на заседание на Общински съвет - Лясковец на 26.04.2012 г.

26.04.2012:  Успешно приключи проекта "Обществена трапезарията" при Община Лясковец 2012 г.

02.05.2012:  В Лясковец се състоя Пети празник на балета

07.05.2012:  Проект "Заедно да преоткрием нашето училище"

07.05.2012:  Инспектори от новосъздаденото общинско предприятие в Лясковец ще следят за опазване на зелените площи в града

08.05.2012:  График за консултации с външни експерти по Стратегия за местно развитие на СНЦ "МИГ-Лясковец-Стражица"

14.05.2012:  Изложба по проект "Заедно да преоткрием нашето училище"

29.05.2012:  Съобщение до Бенефициентите по Стратегия за местно развитие, имащи намерение да внасят проекти по първа покана

30.05.2012:  Дневен ред на заседание на Общински съвет - Лясковец на 31.05.2012 г.

28.05.2012:  Изложба с фотографии, декоративни пана, кукли и картички наредиха участниците в клуб "Заедно"

05.06.2012:  Втори фестивал на хайдушката песен се състоя в село Мерданя

07.06.2012:  Община Лясковец с най-много финансирани проекти по Оперативна Програма „Развитие на Човешките Ресурси” сред всички български общини

12.06.2012:  Община Лясковец спечели финансиране за проект за създаване на условия за работа на хора с трайни увреждания

29.05.2012:  Пресконференция по проект "Заедно да преоткрием нашето училище" договор БС/РОФ 33.8-2011/013

19.06.2012:  Дневен ред на заседание на Общински съвет - Лясковец на 21 юни 2012 г.

29.06.2012:  Програма на събитията по случай Празника на град Лясковец - 29 юни, Петровден

29.06.2012:  Вицепремиера и Министър на вътрешните работи Цветан Цветанов и д-р Ивелина Гецова, Кмет на община Лясковец прерязаха лентата на новоизградена пешеходна зона на Централен площад в град Лясковец

20.07.2012:  Община Лясковец трескаво се подготвя за провеждането на първото издание на Карвинг - Фестивал в края на месец Септември

25.07.2012:  Дневен ред на заседание на Общински съвет - Лясковец на 26 юли 2012 г.

26.07.2012:  Община Лясковец отваря ценовите предложения по процедура за възлагане на обществена поръчка „Организиране на иновативно културно събитие”

27.07.2012:  Община Лясковец с три одобрени проекта от Международен фонд "Козлодуй"

28.08.2012:  Удължава се изпълнението на проект "Подкрепа за достоен живот", схема "Алтернативи в община Лясковец"

29.08.2012:  Дневен ред на заседание на Общински съвет - Лясковец на 30 август 2012 г.

29.08.2012:  Община Лясковец трескаво се подготвя за провеждането на първото издание на Карвинг - Фестивал

10.09.2012:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет-Лясковец на 11.09.2012 г.

13.09.2012:  Община Елена започна своята подготовка по осъществяването на първия си проект по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 година

28.09.2012:  Програма на събитията в рамките на Карвинг фестивал "Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство" - 28.09 - 07.10.2012 г.

26.09.2012:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 27.09.2012 г.

01.10.2012:  Обществената трапезарията в oбщина Лясковец отново започна да функционира от 1 октомври 2012 г.

23.10.2012:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 25 октомври 2012 г.

24.10.2012:  Община Лясковец с нов социален проект – „Протегната ръка за по-достоен живот”

24.10.2012:  В Община Лясковец започна дългоочаквания ремонт за внедряване на енергоспестяващи мерки на три обекта от общинската образователна инфраструктура

01.11.2012:  Практически препоръки към участниците в движението за намаляване риска от пътнотранспортни произшествия през есенно-зимния период

13.11.2012:  Стартира съвместен проект на общините Елена и Лясковец по Оперативна програма „Административен капацитет”

27.11.2012:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 29 ноември 2012 г.

07.12.2012:  Удължава се срока на проект "Подкрепа за достоен живот"

20.12.2012:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет-Лясковец на 27 декември 2012 г.

18.01.2013:  Обществената трапезарията в Община Лясковец, продължава още четири месеца през 2013 г.

30.01.2013:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковц на 31 януари 2013 г.

14.02.2013:  Лясковец празнува Трифон Зарезан

25.02.2013:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 27 февруари 2013 г.

26.02.2013:  Община Лясковец с одобрен проект по Оперативна програма „Административен капацитет” за обучение на общински служители

01.03.2013:  Лясковец и Г. Оряховица се свързаха с мартенички

05.03.2013:  Три сгради от общинската образователна инфраструктура на град Лясковец са енергийно обновени със средства по Оперативна програма „Регионално развитие”

06.03.2013:  Сдружение „Местна инициативна група „Лясковец-Стражица” обявява открит конкурс за избор на външни експерти към стратегия за местно развитие

25.03.2013:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 28 март 2013 г.

03.04.2013:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 4 април 2013 г.

16.04.2013:  Програма за провеждането на втория Карвинг - Фестивал, по проект„Карвинг фестивал „Лясковец-пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”

17.04.2013:  Община Лясковец се включва в националната екокампания „Да изчистим България”

22.04.2013:  Прессъобщение във връзка с пресконференция по проект "Протегната ръка за по-достоен живот"

22.04.2013:  И тази година Община Лясковец участва в почистването

22.04.2013:  Анкета за проучване на интереса и отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта

23.04.2013:  В памет на нашия съгражданин Петър Слабаков

23.04.2013:  В Лясковец ще се състои шесто издание на Детско-юношеска балетна среща

24.04.2013:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 26 април 2013 г.

25.04.2013:  Потребителите на Обществената трапезария ще получават топъл обяд до края на годината

15.05.2013:  Програма за провеждане на втори "Карвинг фестивал" по проект „Карвинг фестивал „Лясковец-пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”

17.05.2013:  Лясковец посреща втория „Карвинг фестивал”

20.05.2013:  Карвинг фестивалът в Лясковец е мост между поколенията

20.05.2013:  Футболният отбор на Общинска администрация Лясковец се класира за полуфиналите на Каменица Фен Купа 2013 година

23.05.2013:  Лясковец изпрати 47 абитуриенти от випуск 2013

27.05.2013:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 30 май 2013 г.

17.06.2013:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 20 юни 2013 г.

17.06.2013:  Петропавловски събор на народното творчество ще се проведе на 22 и 23 юни 2013 година

29.06.2013:  Програма на събитията по случай Празника на град Лясковец - 29 юни, Петровден

25.06.2013:  Петропавловският събор записа Дванадесето издание

22.07.2013:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 25 юли 2013 г.

14.08.2013:  В Община Лясковец започват строителни работи на три детски градини за внедряване на мерки за енергийна ефективност с финансиране от Международен фонд „Козлодуй”

14.08.2013:   ОбщинаЛясковец домакинства кампанията „От нищо нещо” като част от международната инициатива на Сдружение „ГЛОУ”

23.08.2013:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 29 август 2013 г.

09.09.2013:  В Козаревец за трети път готвиха кокоша чорба

09.09.2013:  14 септември - професионален празник на българските огнеборци

23.09.2013:  110 години читалищна дейност отбелязаха в Добри дял

24.09.2013:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 26 септември 2013 г.

25.10.2013:  Община Лясковец подписа договори с Държавен фонд „Земеделие” за финансиране на два нови общински проекта

28.10.2013:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 31 октомври 2013 г.

18.10.2013:  Община Лясковец партнира на НПО сектора в града по нов проект

25.11.2013:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 28 ноември 2013 г.

05.12.2013:  Община Лясковец стартира проект за опазване на своето нематериалното културно наследство

12.12.2013:  Състоя се за шести път Общинския конкурс за най-красива коледна честитка

16.12.2013:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 20 декември 2013 г.

16.12.2013:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 20 декември 2013 г.

21.12.2013:  Коледно-новогодишно обръщение на кмета на община Лясковец

20.01.2014:  Обществената трапезария в Община Лясковец продължава още четири месеца през 2014 г.

22.01.2014:  Община Лясковец кандидатства с пет проекта за финансиране по програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”

27.01.2014:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 30 януари 2014 г.

28.01.2014:  Община Лясковец стартира проект за разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на общината

04.02.2014:  Празнична програма за Деня на лозаря и винаря – Трифон Зарезан

07.02.2014:  Покана за участие в конкурс за реализация на обществено значими граждански инициативи

10.02.2014:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 12 февруари 2014 г.

14.02.2014:  Лясковец празнува Трифон Зарезан

18.02.2014:  Поклонение в памет на Апостола на Свободата

24.02.2014:  Дневен ред на редовно заседнаие на Общински съвет - Лясковец на 27 февруари 2014 г.

24.03.2014:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 27 март 2014 г.

01.04.2014:  Предстои сезона на пожарите – какви превантивни мерки трябва да вземем?

03.04.2014:  Покана за участие във фокус група

11.04.2014:  Кампания "Да изчистим България за един ден!" - апел

16.04.2014:  Кампания "Да изчистим България за един ден!" - апел

17.04.2014:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 24 април 2014 г.

28.04.2014:  Д-р Гецова и директорът на ЦДГ „Радост” прерязаха лентата на обновената детска градина

28.04.2014:  Два дни в Лясковец балетния празник радва жители и гости

07.05.2014:  Поредната обновена детска градина бе открита в община Лясковец

10.05.2014:  Тържество „Лясковец празнува с Европа” се състоя в Деня на Европа

12.05.2014:  Пети преглед на песента се състоя в Драгижево

13.05.2014:  Отбелязахме 140 години от създаването на Първото Висше богословско училище по Българските земи

14.05.2014:  Покана за обществено обсъждане

23.05.2014:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 30 май 2014 г.

26.05.2014:  35-ма абитуриенти напуснаха гнездото на родното училище

15.05.2014:  Приключи социалният проект „Протегната ръка за по-достоен живот” на Община Лясковец, предоставящ почасови социални услуги в домашна среда

02.06.2014:  Ограничете употребата на найлонови торбички - апел

03.06.2014:  Два дни Лясковец бе домакин на Националния олимпийски събор „Юначе”

04.06.2014:  За девети път се състоя конкурсът „Цоньо Калчев”

09.06.2014:  Четвърти събор на хайдушката песен се състоя в лясковското село Мерданя

16.06.2014:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 16 юни 2014 г.

18.06.2014:  Празнична програма за Петровден

20.06.2014:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 23 юни 2014 г.

30.06.2014:  Лясковец отпразнува Петровден – официалния си празник

02.07.2014:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 3 юли 2014 г.

25.07.2014:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 31 юли 2014 г.

29.07.2014:  Промяна в организация на движението се въвежда по главните пътища през празнични и почивни дни

04.08.2014:  Приключи проект за разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на общината

07.08.2014:  Продължава реализирането на трите обществено значими инициативи от гражданските сдружения

21.08.2014:  На вниманието на всички собственици на едри и дребни преживни животни

22.08.2014:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 28 август 2014 г.

01.09.2014:  Община Лясковец предоставя възможност за on-line проверка на задълженията по местни данъци и такси

04.09.2014:  14 септември – професионален празник на българските огнеборци

04.09.2014:  14 септември – професионален празник на българските огнеборци

08.09.2014:  В памет на Михаил Алексиев бе преименуван стадионът в Лясковец

17.09.2014:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 18 септември 2014 г.

25.09.2014:  Община Лясковец се включва в Европейската седмица на физическата активност и спорта „Мove Week”

29.09.2014:  На Трети карвинг-фестивал се радваха жители и гости на община Лясковец

17.10.2014:  Съобщение на Районната служба противопожарна безопасност и защита на населението, относно противопожарните правила през отоплителния период

20.10.2014:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 23 октомври 2014 г.

31.10.2014:  Общините Лясковец, Елена и Златарица подготвят туристически пакети

03.11.2014:  120 години читалищна дейност отбелязаха дейците на културата в Драгижево

03.11.2014:  Община Лясковец проведе Пети литературен конкурс и издаде сборник с най-добрата поезия и проза

03.11.2014:  30-ти юбилей отпразнуваха пенсионерите от Козаревския клуб „Здравец”

03.11.2014:  В Лясковец стартира „Училище за толерантност“

04.11.2014:  Японци засадиха сакури в селото на Котоошу

13.11.2014:  Община Лясковец е отличника на Великотърновска област по усвояване на евросредства на човек от населението

21.11.2014:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 27 ноември 2014 г.

27.11.2014:  Сдружение "Бъдеще за нас" приключва проект по Програмата за подкрепа на неправителствени огранизации в България

01.12.2014:  Младежки клуб отвори врати в Мерданя

03.12.2014:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 8 декември 2014 г.

11.12.2014:  Състоя се седми конкурс „Най-хубава Коледно-новогодишна картичка”

23.12.2014:  Обръщение на Кмета на Община Лясковец д-р Ивелина Гецова към гражданите

23.12.2014:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 29 декември 2014 г.

14.01.2015:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 16 януари 2015 г.

23.01.2015:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 29 януари 2015 г.

13.02.2015:  Поздравление на д-р Гецова за празника на лозаря и винаря Трифон Зарезан

13.02.2015:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 17 февруари 2015 г.

14.02.2015:  Празнувахме Трифон Зарезан

16.02.2015:  И в Лясковските села грижливите стопани зарязаха лозите

19.12.2014:  Училищното настоятелство при ОУ ”П. Р. Славейков” - Джулюница с нов спечелен проект за проучване на биоразнообразието по река Златаришка

26.02.2015:  Община Лясковец получава финансиране по проект „Красива България” за 2015 година

03.03.2015:  137-ата годишнина от Освобождението на България честваха лясковчани

05.03.2015:  Община Лясковец отличник в осигуряването на свободен Интернет достъп във всички населени места

10.03.2015:  Най-голямото училище в Лясковец чества своя патронен празник

20.03.2015:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 26 март 2015 г.

30.01.2015:  Стартираха дейностите по проект ”Създаване на мултимедийна лаборатория за събиране на база данни за месния хабитат” в ОУ ”П.Р. Славейков”

27.02.2015:  Старт на проучванията на защитени растения и животни по проект ”Създаване на мултимедийна лаборатория за събиране на база-данни за местния хабитат”

09.04.2015:  Поздравление на д-р Гецова по повод Възкресение Христово

23.04.2015:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 28 април 2015 г.

22.05.2015:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 28 май 2015 г.

11.06.2015:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 17 юни 2015 г.

18.06.2015:  Скръбна вест

22.06.2015:  Пpoгpaмa на събитията по случай пpaзникa нa гpaд Ляcкoвeц

25.06.2015:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 1 юли 2015 г.

29.06.2015:  Обръщение на Кмета на Община Лясковец д-р Гецова по случай Петровден

23.07.2015:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 30 юли 2015 г.

28.07.2015:  Лясковец домакинства Първи национален маратон по плуване

31.07.2015:  Състоя се Пети общински празник в Добри дял

13.08.2015:  Община Лясковец се радва на нестихващ инвеститорски интерес

13.08.2015:  Осем нови обекта за спорт и отдих изгради Община Лясковец

21.08.2015:  Домашният социален патронаж в Лясковец получава модерно кухненско оборудване

21.08.2015:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 27 август 2015 г.

27.08.2015:  Музеят на градинарството в Лясковец е изцяло обновен

30.06.2015:  Учениците от ОУ "П.Р. Славейков" приключиха работата по проект "Създаване на мултимедийна лаборатория за събиране на база данни за местния хабитат"

09.09.2015:  Мащабен социален проект ще реализира община Лясковец

09.09.2015:  Пъстри трапези подредиха в края на лятото в Джулюница

14.09.2015:  В Козаревец сготвиха най-вкусната кокоша чорба

15.09.2015:  В обновена детска градина влязоха 100 деца от Лясковец

15.09.2015:  Започна новата учебна година

16.09.2015:  Кметът д-р Гецова поздрави двойка от Лясковец за Златната им сватба

18.09.2015:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 23 септември 2015 г.

18.09.2015:  В Лясковец малки и големи се включиха в зеленчукова фиеста и в Празник на лютеницата

23.09.2015:  Чествахме 107 години Независимост

01.10.2015:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 5 октомври 2015 г.

06.11.2015:  Новоизбраното ръководство на Община Лясковец днес ще положи клетва

06.11.2015:  Новото ръководство в Лясковец положи клетва

13.11.2015:  Апел по повод Световния ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия

17.11.2015:  Джулюница спечели приза "Пазител на традициите"

26.11.2015:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 30 ноември 2015 г.

27.11.2015:  Кметът д-р Гецова поздрави учениците на НУ "Цани Гинчев" по повод 109 години училище

27.11.2015:  Д-р Гецова подписа договор за подготовка на нова стратегия за местно развитие

10.12.2015:  За осми път в Лясковец се проведе конкурс за най-красива коледна честитка

15.12.2015:  Заместник-посланикът на Австрия Томас Щьолцл посети училището в Джулюница

16.12.2015:  Дечица коледуваха при кмета д-р Гецова

16.12.2015:  Продължава реализирането на проект „Нови възможности за грижа”

17.12.2015:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 28 декември 2015 г.

22.12.2015:  „Седем години с добри сърца” бе мотото на благотворителна кулинарна изложба в Лясковец

22.12.2015:  Коледари и малки сурвакари благославяха в Община Лясковец

23.12.2015:  Поздравление на кмета д-р Гецова по случай празниците

23.12.2015:  48 лясковчани в неравностойно положение получиха дарение за Коледа

06.01.2016:  Богоявленския кръст от водите на река Джулюнска извади Васил Боев

13.01.2016:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 14 януари 2016 г.

14.01.2016:  Сурвакаха кмета д-р Гецова за Ромската Нова година

21.01.2016:  По проект „Нови възможности за грижа” се проведе супервизия на личните асистенти

22.01.2016:  Бабинден отпразнуваха нашите самодейци по селата

22.01.2016:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 28 януари 2016 г.

26.01.2016:  Община Лясковец обявява традиционния си конкурс „Най-хубаво домашно вино”

03.02.2016:  Козаревец се стяга за обичая "Тулум"

12.02.2016:  Поздравление на д-р Гецова по случай празника Трифон Зарезан

12.02.2016:  Избрани са най-добрите майстори на вина в Лясковец

14.02.2016:  Празнувахме Трифон Зарезан

18.02.2016:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 25 февруари 2016 г.

19.02.2016:  Поклонение в памет на Апостола се състоя в Лясковец

29.02.2016:  Приключи реализирането на проект „Нови възможности за грижа”

01.03.2016:  Отбелязваме Трети март

01.03.2016:  100-метрова мартеница сътвориха в ЦДГ "Славейче"

02.03.2016:  Поздравление на д-р Гецова за Националния празник на Република България - Трети март

03.03.2016:  Отбелязахме Националния празник

07.03.2016:  Д-р Гецова зарадва с торта столетница от Драгижево

12.03.2016:  Поклонение в памет на Емил Шарков ще се състои на Паметната му плоча

15.03.2016:  Скоро започва енергийна реконструкция и модернизация на Читалище „Напредък – 1870, гр. Лясковец

18.03.2016:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 22 март 2016 г.

18.03.2016:  Младежи започнаха работа по програми за заетост

24.03.2016:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 31 март 2016 г.

11.04.2016:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 12 април 2016 г.

15.04.2016:  В Лясковец се провежда Девето издание на Празника на балета

22.04.2016:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 28 април 2016 г.

28.04.2016:  Великденски поздрав на кмета на Община Лясковец д-р Ивелина Гецова

09.05.2016:  Пети събор на овцевъдите се проведе в Лясковец

11.05.2016:  Изпращаме абитуриентите

16.05.2016:  Лясковец изпрати абитуриентите си

16.05.2016:  Седми Общински преглед на песента се проведе в Драгижево

17.05.2016:  Козаревският театър с награди от Националния преглед в Драганово

20.05.2016:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 30 май 2016 г.

24.05.2016:  В Деня на писмеността учениците шестваха, пяха и танцуваха

26.05.2016:  Младежи стажуват успешно в лясковските детски градини

31.05.2016:  Втори юни ще отбележат в Лясковец

01.06.2016:  Шести фестивал на Хайдушката песен ще се проведе в Мерданя

29.06.2016:  Пpoгpaмa на събитията по случай пpaзникa нa гpaд Ляcкoвeц

20.06.2016:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 23 юни 2016 г.

23.06.2016:  Лясковец се подготвя за празника си

24.06.2016:  С историческа вечер започнаха празничните прояви за Петровден в Лясковец

24.06.2016:  Състоя се Етно-ревю за Еньовден

27.06.2016:  Изложба, филм и книга за Буров представиха в Лясковец

28.06.2016:  Поетична антология издадоха лясковските творци в навечерието на Петровден

29.06.2016:  Поздравление за Петровден на кмета на Община Лясковец д-р Ивелина Гецова

30.06.2016:  Лясковец празнува Петровден

01.07.2016:  Мерданският Женски народен хор спечели Гран при "Златен Орфей"

07.07.2016:  Лясковското Културно-просветно сдружение кани на изложба и на поход „По стъпките на Капитан дядо Никола”

18.07.2016:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 19 юли 2016 г.

25.07.2016:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 28 юли 2016 г.

29.07.2016:  Плувен маратон се провежда в Лясковец

19.08.2016:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 25 август 2016 г.

23.08.2016:  Предстои цяла поредица от кулинарни празници

29.08.2016:  150 гозби сготвиха за „Пъстра трапеза” в Джулюница

01.09.2016:  В Лясковец Пети празник на лютеницата събра малки и големи

02.09.2016:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 7 септември 2016 г.

02.09.2016:  Покана за 7 септември 2016 г., във връзка с месец за профилактика на остеопорозата, информационна кампания: Да запазим костите си здрави!

11.09.2016:  В Козаревец се състоя Празник на кокошата чорба за шести път

15.09.2016:  Започна новата учебна година в четирите лясковски училища

21.09.2016:  Отбелязваме 108 години от обявяването на Независимостта на България

21.09.2016:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 29 септември 2016 г.

22.09.2016:  Чествахме 108 години Независимост

30.09.2016:  Проведе се състезание по колоориентиране

03.10.2016:  120 години читалищна дейност отбелязаха дейците на културата в Джулюница

11.10.2016:  Д-р Гецова преряза лентата на обновения пенсионерски клуб в Драгижево

12.10.2016:  Д-р Гецова чете на второкласниците приказка в Седмицата на четенето

19.10.2016:  В Добри дял се поклониха на Свети Иван Рилски

21.10.2016:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 27 октомври 2016 г.

25.10.2016:  Празничен концерт за Деня на народните будители

25.10.2016:  Празничен концерт за Деня на народните будители

31.10.2016:  20 години певческа група отбелязаха в село Козаревец

02.11.2016:  Д-р Гецова награди призьорите в Шестия конкурс за литературно творчество

16.11.2016:  Мероприятия във връзка със Световния ден за възпоминание на жертвите от пътни транспортни произшествия

17.11.2016:  Стартира Етап 2 по проект „Приеми ме 2015”

18.11.2016:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 24 ноември 2016 г.

21.11.2016:  16 младежи постъпиха на работа в Община Лясковец

21.11.2016:  Шест отличия за балерините ни

28.11.2016:  Лясковец бе домакин на Национален фестивал на учителите

28.11.2016:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 29 ноември 2016 г.

29.11.2016:  За спазване на противопожарните правила апелират от Районната служба за пожарна безопасност и защита на населението

09.12.2016:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 13 декември 2016 г.

13.12.2016:  Конкурсът за най-красива коледна честитка записа девето издание

21.12.2016:  Осма поредна година ДГ "Славейче" дарява храна на бедните

21.12.2016:  Коледарчета в Лясковец благословиха за здраве и берекет

23.12.2016:  Община Лясковец обявява Ден на траур утре - 24 декември

27.12.2016:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 29 декември 2016 г.

10.01.2017:  Продължава изпълнението на Етап 2 по проект „Приеми ме 2015”

20.01.2017:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 26 януари 2017 г.

20.01.2017:  Д-р Гецова откри Национална изложба с рисунки на деца със специални образователни потребности

31.01.2017:  Община Лясковец обявява традиционния си конкурс „Най-добро домашно вино”

14.02.2017:  Поздравление на д-р Гецова за празника Трифон Зарезан

14.02.2017:  С по бъчва вино и пелин „поляха” празника Зарезан в Лясковец

15.02.2017:  Почитаме паметта на Апостола

17.02.2017:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 22 февруари 2017 г.

19.02.2017:  144 години от гибелта на Апостола отбелязаха лясковчани

27.02.2017:  Тържествен ритуал за Трети март организира Община Лясковец

02.03.2017:  Деца закичиха с мартеници кмета

02.03.2017:  Традиционното състезание по спелуване проведоха в началните училища

02.03.2017:  Поздрав на д-р Гецова по повод Националния празник на Република България

03.03.2017:  Тържествен ритуал за Трети март организира Община Лясковец

08.03.2017:  Поздрав по повод Международния ден на жената - Осми март

10.03.2017:  Патронния си празник отбелязва днес СУ "Максим Райкович"

10.03.2017:  Поклонение в памет на Емил Шарков за тригодишнината от трагичната му смърт

13.03.2017:  Утре от 13 часа ще започне поклонението пред паметта на Шарков

14.03.2017:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 16 март 2017 г.

22.03.2017:  Първопролетен Празник на буквите се състоя в Джулюница

23.03.2017:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 30 март 2017 г.

03.04.2017:  Поздравление по случай Седмицата на гората

05.04.2017:  Ученици от СУ "Максим Райкович" засаждаха дръвчета

07.04.2017:  Малки моми лазаруваха при кмета д-р Гецова

10.04.2017:  Престижни награди получиха балерините ни

13.04.2017:  Поздрав на д-р Гецова по случай Възкресение Христово

18.04.2017:  Съобщение за УЧЕБНА ТРЕНИРОВКА на щаба за защита при бедствия в община Лясковец

19.04.2017:  В Лясковец се проведе тренировка по плана за защита при бедствия

21.04.2017:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 27 април 2017 г.

26.04.2017:  Читалището приключи проекта си "Тийн-библиотека"

27.04.2017:  В Лясковец се проведе състезание в европейския Ден без асансьори

03.05.2017:  Съобщение във връзка с провеждането на Събора на овцевъдите /на 12, 13 и 14 май/ и транспортиране на гражданите до Петропавловския манастир

10.05.2017:  Песенният преглед в Драгижево вече e с конкурсен характер

10.05.2017:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 11 май 2017 г.

11.05.2017:  Новият кмет на Козаревец положи клетва

12.05.2017:  Д-р Гецова откри Шестия събор на овцевъдите

13.05.2017:  Песенният преглед в Драгижево записа осмо издание

15.05.2017:  Випуск 2017 се сбогува днес с родното училище

19.05.2017:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 26 май 2017 г.

23.05.2017:  С шествие и концерт ще бъде отбелязан 24 май

23.05.2017:  Изпращаме абитуриентите на 25 май

24.05.2017:  Поздрав на д-р Гецова по случай 24 май

24.05.2017:  Децата от Лясковец шестваха, танцуваха и пяха в Деня на Кирил и Методий

25.05.2017:  Лясковския випуск 2017 не изневери на традицията

29.05.2017:  Празник на децата ще се проведе на Първи юни в Лясковец

29.05.2017:  Козаревските певици със златен медал от „Авлига пее”

29.05.2017:  Почина създателят на Лясковския химн Димитър Русев

31.05.2017:  НУ "Цани Гинчев" чества 200 години образователно дело и 110 години от построяване на училището

01.06.2017:  На среща в Община Лясковец обсъдиха превантивни мерки за жътвената кампания

02.06.2017:  Община Лясковец организира празник за децата на 1 юни

02.06.2017:  Отдадохме почит на Ботев и на борците за Свобода

02.06.2017:  Хайдушкия фестивал отново подготвят в Мерданя

04.06.2017:  Седми Хайдушки фестивал се проведе в Мерданя

07.06.2017:  С две купи от Гърция се завърнаха танцьорите от „Лудо младо”

08.06.2017:  ПРОГРАМА на участващите изпълнители в Петропавловски Национален събор - 24 и 25 юни 2017 г.

09.06.2017:  Детска вокална група "Звънчета" участва в конкурса "Нова музика"

14.06.2017:  Нови награди получи Козаревският театър

29.06.2017:  Програма за празника на град Лясковец - Петровден

16.06.2017:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 20 юни 2017 г.

16.06.2017:  Започна подготовка за честването на 180 години от рождението на Апостола

19.06.2017:  Петропавловският събор на народното творчество ще се проведе тази събота и неделя

20.06.2017:  Съобщение във връзка с Петропавловския събор

21.06.2017:  Добридялските самодейци се представиха в два престижни форума

21.06.2017:  Випуск 2017 получи дипломите си за успешно завършено образование

26.06.2017:  Купата на Лясковец в спортните събития за Петровден остана при домакините

28.06.2017:  Над 120 деца се включиха в Десетия празник на балета в Лясковец

28.06.2017:  Три поколения наши съграждани направиха възстановка на лясковска сватба

29.06.2017:  Поздрав от кмета д-р Гецова по случай празника на град Лясковец - Петровден

30.06.2017:  Отпразнувахме Петровден

05.07.2017:  Лясковец отново домакинства надпреварата от планинския шампионат по автомобилно изкачване

10.07.2017:  Лясковец отново домакинства надпреварата от планинския шампионат по автомобилно изкачване

10.07.2017:  В Добри дял ще възпеят любовта в Седми общински преглед на песента

10.07.2017:  Победител в петото по ред рали-състезание в нашия град е Юлиян Телийски

12.07.2017:  Златен медал спечели на „Евро фолк 2017“ Женския народен хор от село Мерданя

12.07.2017:  180 години от рождението на Левски ще честваме на 18 юли

15.07.2017:  Фестивал на любовната песен за седми път събра в Добри дял близо 100 самодейци

19.07.2017:  В Лясковско бе отбелязана 180-ата годишнина от рождението на Апостола

20.07.2017:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 27 юли 2017 г.

04.08.2017:  Благодарствен адрес и купа за добър Организатор на рали-състезанието в Лясковец получи кмета д-р Гецова

17.08.2017:  Община Лясковец стартира изпълнението на проект по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”

22.08.2017:  Шести кулинарен фестивал ще се проведе в Лясковско

22.08.2017:  Шести кулинарен фестивал ще се проведе в Лясковско

27.08.2017:  Пъстри трапези разпънаха в Джулюница, проведе се и празникът на лютеницата

28.08.2017:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 31 август 2017 г.

07.09.2017:  В Козаревец майстори ще готвят в 16 казана кокоши чорби

08.09.2017:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 12 септември 2017 г.

10.09.2017:  15 отбора се впуснаха в надпреварата за най-вкусна кокоша чорба

13.09.2017:  Най-голямото читалище „Напредък – 1870“ в Община Лясковец се обновява с 1,2 милиона лева

15.09.2017:  В Лясковец тържествено бе открита новата учебна година

18.09.2017:  Община Лясковец се включи в почистването за поредна година

19.09.2017:  Независимостта на България ще отбележат лясковчани

21.09.2017:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 28 септември 2017 г.

22.09.2017:  Лясковчани отбелязаха 109 години Независимост

02.10.2017:  Край Лясковец се проведе финалният кръг на Националния офроуд шампионат

03.10.2017:  Кулинарен празник подготвят в Добри дял

06.10.2017:  Покана за публично събитие

07.10.2017:  В Добри дял с кулинарен конкурс и веселие премина Празника на картофа

12.10.2017:  В Лясковец приключи поредицата информационни събития в областта посветени на Българското председателство на Съвета на ЕС

12.10.2017:  Ученици ръководиха Общината в Деня на местното управление

12.10.2017:  Представяне на любовна трилогия бе направено в библиотеката на читалището

20.10.2017:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 26 октомври 2017 г.

16.10.2017:  Представители на общината ще обменят опит с потенциални норвежки партньори за енергийна ефективност

01.11.2017:  120 години театрална дейност ще отбележат в Козаревец

06.11.2017:  Козаревската театрална трупа отбеляза двоен празник

13.11.2017:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 14 ноември 2017 г.

21.11.2017:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 22 ноември 2017 г.

21.11.2017:  Д-р Гецова поздрави семейства за Златните им сватби в Деня на християнското семейство

23.11.2017:  Млади хора от Лясковско са сред отличниците-абсолвенти на ВУАРР

23.11.2017:  Община Лясковец бе домакин на Регионална кръгла маса

24.11.2017:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 30 ноември 2017 г.

27.11.2017:  Седем медала спечелиха ученици от СУ "Максим Райкович" в математически турнир

29.11.2017:  Лясковските футболисти приключиха сезона с шест победи, три равенства и без загуба

01.12.2017:  За участие във втора Национална изложба кани ръководството на училище „Цани Гинчев”

04.12.2017:  Лясковското читалище кани жителите на Коледни концерти и изяви

04.12.2017:  Покана за участие в начална пресконференция за официално представяне пред обществеността проект „Мрежа за зелени работни места” - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния-България

07.12.2017:  Топъл обяд за бедните ще има и през следващата година

08.12.2017:  Близо 200 деца се включиха в Десетия конкурс за най-красива Коледна честитка

08.12.2017:   25 години творчество отбеляза певческата група „Бели ружи”

11.12.2017:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 13 декември 2017 г.

19.12.2017:  Коледарчета поздравиха кмета и служителите на Общината

19.12.2017:  Девет поредни години в ДГ "Славейче" осигуряват храна за бедни съграждани

21.12.2017:  Две дружини коледари от училищата посетиха Община Лясковец и нарекоха за здраве

22.12.2017:  Поздрав на д-р Гецова по случай празниците Коледа и Нова година

21.12.2017:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 28 декември 2017 г.

09.01.2018:  Шахматен турнир ще се проведе в Лясковец

09.01.2018:  Д-р Гецова кани жителите на Община Лясковец на обществено обсъждане на Бюджет-2018 година

15.01.2018:  Д-р Гецова беше патрон на първия в Лясковец Национален шахматен турнир

19.01.2018:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 25 януари 2018 г.

22.01.2018:  Във всички лясковски села празнуваха Бабинден

25.01.2018:  Гости от Казахстан посрещна Местната инициативна група Лясковец-Стражица

30.01.2018:  Община Лясковец обявява традиционния си конкурс „Най-добро домашно вино”

05.02.2018:  Наши деца със специални потребности посетиха конната база в Арбанаси

09.02.2018:  Открита практика на експерти и предучилищни педагози от региона се проведе в Лясковец

12.02.2018:  Покана за среща по мярка МИГ04 в град Лясковец

14.02.2018:  Обръщение на д-р Гецова по повод Трифон Зарезан

14.02.2018:  Гости и домакини зарязаха лозята в Лясковец

15.02.2018:  145 години от гибелта на Апостола ще отбележат лясковчани

16.02.2018:  21 деца направиха оригинални картички-валентинки

19.02.2018:  Отбелязахме 145 години от гибелта на Апостола

21.02.2018:  За Конския великден се стягат три от лясковските села

21.02.2018:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 26 февруари 2018 г.

26.02.2018:  Конски великден с кушии имаше в три лясковски села

26.02.2018:  Лясковец получава финансиране по проект „Красива България”

27.02.2018:  Празнични прояви подготвя Община Лясковец за 140 години от Освобождението

28.02.2018:  Лясковският театър представи премиерно „Малка любовна драма” в навечерието на Деня на самодееца

28.02.2018:  Детски шахматен турнир ще открие д-р Гецова за Купа „Търновско царство”

01.03.2018:  Поздрав на д-р Гецова по повод Деня на самодейното изкуство

02.03.2018:  Деца от гимназията закичиха кмета и дариха близо 100 мартеници на социално слаби хора

03.03.2018:  Поздрав на д-р Гецова по случай Националния ни празник

03.03.2018:  140 години от Освобождението честваха лясковчани

07.03.2018:  Д-р Гецова бе патрон на Национален шахматен турнир за Купа „Търновско царство”

09.03.2018:  С богат концерт учители и деца на СУ "М. Райкович" отбелязаха празника на патрона

14.03.2018:  Цветя за загиналия Емил Шарков бяха поднесeни на плочата му в Лясковец

22.03.2018:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 29 март 2018 г.

27.03.2018:  Кметът на Лясковец и местния бизнес участваха в изложение в Унгария

27.03.2018:  "Лудо младо" кани на съвместен концерт с ансамбъл "Филип Кутев"

29.03.2018:  Лазарки пяха и благославяха в Община Лясковец

30.03.2018:  Инициативата „Лесовъд за един ден” проведоха в СУ „Максим Райкович”

30.03.2018:  Спортен празник проведоха ученици и учители в Лясковската гимназия

30.03.2018:  Администрацията бе поздравена от НУ "Ц.Гинчев" за утрешния Лазаровден

03.04.2018:  В Лясковец залесяваха в Седмицата на гората

04.04.2018:  Кулинарна Великденска изложба организира Демократичният съюз на жените

05.04.2018:  Обръщение на д-р Ивелина Гецова по повод Възкресение Христово

12.04.2018:  НУ "Цани Гинчев" беше домакин на състезание по български език "Пиша вярно и четливо"

16.04.2018:  Община Лясковец стартират информационни кампании по проект за Европредседателството

16.04.2018:  Стартират информационни кампании по проект, свързан с Председателството на Съвета на Европа

17.04.2018:  ДГ „Радост” отпразнува 45 години от създаването си

19.04.2018:  Проведоха се информационни кампании по проект за Председателството на Съвета на Европа

19.04.2018:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 26 април 2018 г.

20.04.2018:  Над хиляда рисунки събра втора Национална изложба с домакин нашето училище „Цани Гинчев”

24.04.2018:  Ученици от СУ „Максим Райкович“ се включиха в урок по доброта

26.04.2018:  Лясковският ученически съвет беше на посещение в Народното събрание

02.05.2018:  Съобщение във връзка с провеждането на Събора на овцевъдите /на 11, 12 и 13 май/ и транспортиране на гражданите до Петропавловския манастир

02.05.2018:  МКБППМН - Лясковец организира обучение за подрастващите на тема „Психоактивни вещества и зависимости”

03.05.2018:  Балерините и театралите ни завоюваха много награди

04.05.2018:  Наши ученици завоюваха челни места в състезания

08.05.2018:  Община Лясковец проведе семинар за насърчаване на предприемачеството

11.05.2018:  Д-р Гецова приветства Седмия Национален събор на овцевъдите в Лясковец

14.05.2018:  Козаревската трупа е носител на Специалната награда на кметството в Драгановския преглед на театрите

14.05.2018:  Ученици бяха на гости в Община Лясковец

15.05.2018:  Последен звънец удари за зрелостниците

17.05.2018:  Детската градина в Джулюница празнува 50-годишен юбилей

17.05.2018:  В Деня на духовността ще празнуваме с шествие и концерт, на следващия ден изпращаме абитуриентите от Випуск 2018

21.05.2018:  Първи Регионален преглед на музикалното изкуство събира 400 самодейци в Драгижево

24.05.2018:  Поздрав на д-р Гецова по случай 24 май

24.05.2018:  Учители и ученици шестваха за празника на Солунските братя

25.05.2018:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 31 май 2018 г.

25.05.2018:  По червен килим мина десети по ред випуск в Лясковец

28.05.2018:  400 самодейци се надпяваха и надиграваха в Драгижево в музикален форум

29.05.2018:  Почитаме паметта на Ботев и всички герои

30.05.2018:  Наши ученици с награди от математическо състезание

30.05.2018:  Осми фестивал на Хайдушката песен ще се проведе в село Мерданя

01.06.2018:  150 творби събра лясковският конкурс, в който деца рисуваха традициите на родния си край

01.06.2018:  Община Лясковец подари на децата забавен празник за Първи юни

02.06.2018:  Цветя в памет на Ботев и всички герои положиха лясковчани

04.06.2018:  Хайдушки песни огласиха Мерданя за осма поредна година

07.06.2018:  Програма за празника на град Лясковец – Петровден

12.06.2018:  Театралните ни състави имаха успешни участия

14.06.2018:  Лясковските певици от състав „Бели ружи” спечелиха „Златен Орфей”

18.06.2018:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 21 юни 2018 г.

18.06.2018:  Балетният празник в нашия град записа единадесето издание

20.06.2018:  В община Лясковец за първи път стартира Фонд за подкрепа на местни инициативи съвместно с платформа „Агора”

21.06.2018:  Две изложби бяха открити в Лясковец с наближаването на Петровден

22.06.2018:  Празнична хоротека спретна "Лудо младо" преди Петровден

25.06.2018:  Чудна седянка организираха самодейци за празника на Лясковец

25.06.2018:  Волейболни и футболни срещи за празничния Петровден се проведоха в Лясковец

25.06.2018:  Мерданските певици станаха първи в Международен форум

26.06.2018:  Община Лясковец е един от домакините на Европейското първенство по ориентиране

27.06.2018:  Балет "Ритъм" спечели три морски награди

27.06.2018:  Литературен клуб "Вдъхновение" издаде 13-та стихосбирка

29.06.2018:  Поздрав на д-р Гецова за празника на Лясковец Петровден

30.06.2018:  Петровден събра много жители и гости на централния площад

02.07.2018:  Екипът на НУ „Цани Гинчев” участва в междуинституционална квалификация с международно значение

03.07.2018:  Стотният рожден ден на баба Иванка от Козаревец уважи лясковският кмет

16.07.2018:  Миналогодишният победител в рали-състезанието Юлиян Телийски отново е първи в надпреварата в Лясковец

18.07.2018:  В Добри дял ще се проведе Първи регионален празник „От любов към българското”

18.07.2018:  Съветът на децата с поредица инициативи в централния парк в Лясковец

20.07.2018:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 26 юли 2018 г.

20.07.2018:  Първи регионален празник „От любов към българското” се проведе в Добри дял

27.07.2018:  Инициативата на Съвета на децата „Новата страна на ваканцията” се проведе със съдействието на Община Лясковец и клуб „Brownteam”

08.08.2018:  В Община Лясковец се подписаха 8 договора за финансиране по Фонд за подкрепа на местни инициативи

09.08.2018:  Три лясковски състава спечелиха награди от „Фолклорен извор”

17.08.2018:  Предстои Седмо издание на Карвинг-фестивала

24.08.2018:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 30 август 2018 г.

26.08.2018:  Над 200 гозби сготвиха за Десети път във фестивала „Пъстра трапеза в Джулюница”

03.09.2018:  Козаревчани канят на осми празник, посветен на кокошата чорба

03.09.2018:  Драгижевски деца получиха покана и пяха на сцена в морската столица

04.09.2018:  Успешно представяне за лясковските певици в Световния шампионат „World Folk”

10.09.2018:  В Козаревец за осми път избраха баш-майстор на чорба от домашна кокошка

11.09.2018:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 13 септември 2018 г.

17.09.2018:  Удари първият звънец за учениците от Лясковска община

17.09.2018:  110 години от обявяване Независимостта на България ще отбележат лясковчани

17.09.2018:  В Лясковец ще бъде открито Държавно първенство по ориентиране

21.09.2018:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 27 септември 2018 г.

21.09.2018:  Поздрав на д-р Гецова по случай 110 години от обявяване Независимостта на България

22.09.2018:  110 години от обявяване на Независимостта честваха лясковчани

01.10.2018:  Поздравление на д-р Гецова по случай Първи октомври - Ден на възрастните хора, на музиката и поезията

05.10.2018:  Кметовете на Лясковец и Виделе ще прережат лентата на обновения Младежки дом в Лясковец

09.10.2018:  Младежкият дом в Лясковец се превърна в модерен Трансграничен бизнес инкубатор

10.10.2018:  В Добри дял предстои Четвърти есенен празник, посветен на картофа

12.10.2018:  Деца и учители от Детска градина "Радост" сбъднаха още една своя мечта

14.10.2018:  50 картофени ястия сготвиха за Четвъртия празник на картофа в Добри дял

17.10.2018:  В Лясковец още два проекта по платформа АГОРА приключиха успешно

19.10.2018:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 25 октомври 2018 г.

23.10.2018:  С различни инициативи протича Седмицата на четенето в Лясковец

25.10.2018:  Кметът и директорът на гимназията четоха приказки на децата в Седмицата на четенето

29.10.2018:  Козаревските театрали се представиха успешно на престижен форум в Самоков

01.11.2018:  Поздрав на д-р Гецова по случай празника на народните будители

05.11.2018:  Децата на ДГ "Славейче" приключиха свой проект с весел карнавал

05.11.2018:  Модернизирано е кухненското оборудване в Домашния социален патронаж

16.11.2018:  Апел по повод Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия

16.11.2018:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 22 ноември 2018 г.

19.11.2018:  Отлично представяне на лясковската Танцова школа в „Празник на танца” в морската столица

19.11.2018:  Лясковски ученици се включиха в отбелязването Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия

20.11.2018:  Лясковското читалище финализира своя проект "Социално включване 60+"

21.11.2018:  Поздрав на кмета д-р Ивелина Гецова по случай Деня на християнското семейство

22.11.2018:  Млади и възрастни драгижевчани реализираха проект „Предай нататък-традиции и иновации”

30.11.2018:  Две училища в лясковска община отпразнуваха патронния си празник

30.11.2018:  Две важни годишнини отпразнуваха лясковските пенсионери от клуб „Зора”

03.12.2018:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 4 декември 2018 г.

03.12.2018:  Лясковски ученици и учители бяха на посещение в Германия

04.12.2018:  Лясковски деца украсяваха елха заедно с кмета и с директора на Горското стопанство

07.12.2018:  246 коледни картички нарисуваха децата от Община Лясковец

10.12.2018:  В Лясковец ще бъде показан филмът "Българска рапсодия"

12.12.2018:  От десет години в лясковската ДГ „Славейче” екипът работи с деца със специални образователни потребности

17.12.2018:  Директорът на ДГ "Радост" спечели национална награда

17.12.2018:  Подрастващите в Лясковец се запознаха с правилата за безопасен интернет

17.12.2018:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 20 декември 2018 г.

18.12.2018:  Коледарски дружини нарекоха за здраве и берекет в Община Лясковец

20.12.2018:  Коледарска група нарича успехи на лясковските парламентаристи

21.12.2018:  Поздрав на кмета д-р Гецова по случай Коледа и Нова година

21.12.2018:  Десет поредни години учителки от Лясковец даряват храна на бедни хора

21.12.2018:  Министерски съвет отпусна на Община Лясковец средства за ремонтни дейности

04.01.2019:  В Лясковец продължава да се осигурява топъл обяд до края на 2019 година

06.01.2019:  Двама смелчаци скочиха за кръста в Джулюница

09.01.2019:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 10 януари 2019 г.

18.01.2019:  Близо 100 участници ще се включат във втори шахматен турнир в Лясковец

18.01.2019:  В Община Лясковец продължават да се предоставят социалните услуги личен асистент, социален асистент и домашен помощник

21.01.2019:  Община Лясковец обявява традиционния си конкурс „Най-добро домашно вино”

21.01.2019:  Достойни лясковчани безвъзмездно почистиха паметниците на Никола Козлев и Цани Гинчев в Лясковец

22.01.2019:  Лясковец отново бе най-желаната дестинация за шахматисти от България, Турция, Македония и Русия

23.01.2019:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 24 януари 2019 г.

25.01.2019:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 31 януари 2019 г.

25.01.2019:  Грипна ваканция обяви министъра - училищата от Община Лясковец преустановяват занятия

01.02.2019:  Драгижевската библиотека получи дарение

04.02.2019:  Проведе се обучение с педагозите от Джулюница в подкрепа на работата им с проблемни деца

05.02.2019:  Ивелина Върбанова е новото попълнение в Общинска администрация Лясковец по Програма „Старт в кариерата”

07.02.2019:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 8 февруари 2019 г.

13.02.2019:  Паметта на Апостола ще почетат лясковчани

14.02.2019:  Поздравление на кмета на Община Лясковец д-р Ивелина Гецова за празника Трифон Зарезан

14.02.2019:  Зарезан в Лясковец уважиха много гости и жители на града

15.02.2019:  Зарезан почетоха и във всички лясковски села

19.02.2019:  Поклонение за 146-ата годишнина от гибелта на Апостола събра на барелефа му десетки лясковчани

21.02.2019:  Реализира се проект „Нов шанс за социално включване в Община Лясковец”

22.02.2019:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 28 февруари 2019 г.

25.02.2019:  Отбелязваме 141 години от Освобождението

01.03.2019:  Поздрав на д-р Гецова по повод Деня на любителското художествено творчество

01.03.2019:  Кметът на Лясковец получи голяма мартеница, изработена от деца от СУ „Максим Райкович”

03.03.2019:  Поздрав на д-р Гецова по случай Трети март

03.03.2019:  С тържествен ритуал и третомартенски хора отбелязахме националния празник

07.03.2019:  Децата на Лясковец твориха картички за Деня на мама

13.03.2019:  Поклонение за петгодишнината от смъртта на командоса Шарков

15.03.2019:  Тодоровден подготвят в три лясковски села

16.03.2019:  Тодоровден в лясковските села премина с кушии, веселие и много награди

22.03.2019:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 28 март 2019 г.

28.03.2019:  Джулюнските ученици се включиха в инициативата „Лесовъд за един ден”

29.03.2019:  Празникът на буквите в Джулюница премина в игри, песни, четене и със сладки изкушения

05.04.2019:  Община Лясковец получава финансиране за ремонт на игрище на стадион „Михаил Алексиев”

10.04.2019:  В Лясковец ще бъде открита трета Национална изложба „ЗАЕДНО”

12.04.2019:  С богат празничен концерт в Лясковец бе открита третата Национална изложба „ЗАЕДНО”

15.04.2019:  Балерините ни спечелиха много награди от „Танцова въртележка”

17.04.2019:  Младите лясковски актьори с нова постановка и с нови успехи

19.04.2019:  Лазарки нарекоха за здраве и берекет в Община Лясковец

19.04.2019:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 25 април 2019 г.

22.04.2019:  Водещи журналисти от страната уважиха 65-ата годишнина на Радио „Лясковец”

22.04.2019:  Д-р Гецова поздрави пенсионерите в Козаревец за именния ден на клуба им

22.04.2019:  ДГ „Пчелица“ се присъеди към инициативата „Да защитим пчелите”

25.04.2019:  Поздрав на д-р Гецова по повод Великден

02.05.2019:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 8 май 2019 г.

03.05.2019:  Съобщение във връзка с провеждането на Осмия Национален събор на овцевъдите /на 10, 11 и 12 май 2019 година/ и транспортиране на гражданите до Петропавловския манастир

10.05.2019:  Осми събор на овцевъдите се провежда край Лясковец

14.05.2019:  Музикален форум събира в Драгижево самодейци за празника на селото

15.05.2019:  Лясковските зрелостници казаха „Сбогом” на родното училище

17.05.2019:  Деца и учители от детска градина „Славейче” отпразнуваха юбилей

20.05.2019:  Фолклорният форум в Драгижево се разраства

20.05.2019:  Лясковските деца ще шестват и ще поднесат концерт в празничния 24 май

21.05.2019:  Изпращаме абитуриентите по червен килим

23.05.2019:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 30 май 2019 г.

24.05.2019:  Поздрав на д-р Гецова по повод 24 май

24.05.2019:  Учители и ученици в Лясковско отбелязаха Деня на Солунските братя

25.05.2019:  Парад на младостта и красотата бе изпращането на лясковските абитуриенти

27.05.2019:  Отиде си Почетният гражданин на Община Лясковец Петър Славчев

28.05.2019:  Аниматори ще забавляват децата на Лясковец за празника им

28.05.2019:  143 години от гибелта на Ботев ще отбележи обществеността в Лясковец

31.05.2019:  Художници от 16 училища на областта се включиха в лясковски конкурс

31.05.2019:  В Лясковец аниматори забавляваха децата в навечерието на празника им

02.06.2019:  Цветя в памет на Ботев и четниците му положиха лясковчани

03.06.2019:  Три сребърни и пет златни медала за певиците от община Лясковец на „Авлига пее”

04.06.2019:  За девети път отдават почит на Хайдушката песен в лясковското село Мерданя

09.06.2019:  Деветият фестивал на хайдушката песен в Мерданя събра над 300 самодейци от региона

10.06.2019:  Козаревските театрали имат нова постановка и нови награди

14.06.2019:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 20 юни 2019 г.

17.06.2019:  Съобщение във връзка с провеждането на Петропавловския събор на народното творчество

17.06.2019:  Провежда се поредно Петнадесето издание на Петропавловския събор

20.06.2019:  За поредна година успешно приключи партньорството по проект „Хоризонти” на Община Лясковец

24.06.2019:  Спортни надпревари се проведоха в празничната седмица на лясковчани

24.06.2019:  Петропавловският фолклорен събор завърши с три лауреатски награди за деца от Лясковска община

27.06.2019:  Поетична антология излезе за 15-ата годишнина на лясковския литературен клуб

28.06.2019:  Поздрав на д-р Гецова по случай празника на град Лясковец

28.06.2019:  Програма за празника на град Лясковец – Петровден

29.06.2019:  

29.07.2019:  На Петровден в Лясковец бяха наградени най-достойните лясковчани

29.06.2019:  На Петровден в Лясковец бяха наградени най-достойните лясковчани

02.07.2019:  В Лясковец Елена Чамуркова представя романите си „Обществена поръчка“ и „Изнудвачът“

03.07.2019:  Лясковската гимназия беше домакин на международна училищна среща

03.07.2019:  За празника „От любов към българското” се подготвят в село Добри дял

10.07.2019:  Община Лясковец започва основно обновяване на обслужваща сграда към спортния комплекс в града

10.07.2019:  Община Лясковец стартира вторият прием на проекти към Фонд за подкрепа на местни инициативи

19.07.2019:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 25 юли 2019 г.

23.07.2019:  Пети плувен маратон "Добри Динев" ще се проведе в Лясковец

25.07.2019:  Лясковските деца от „Браун тим” с много медали от Държавно първенство по колоориентиране

29.07.2019:  47 плувци се състезаваха край Лясковец в Пети маратон на името на Добри Динев

01.08.2019:  Д-р Ивелина Гецова подписа 5 договора за финансиране на проекти от Фонд за подкрепа на местни инициативи в община Лясковец

13.08.2019:  Община Лясковец набира заявления за включване в механизма за лична помощ

16.08.2019:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 21 август 2019 г.

23.08.2019:  Пъстри трапези ще разпънат отново в Джулюница, ще се проведат и много кулинарни игри и конкурс за най-вкусна домашна лютеница

29.08.2019:  В Лясковска община подготвят поредния кулинарен празник - Ден на кокошата чорба

30.08.2019:  В Джулюница отново свариха лютеница, показаха карвинг-изкуство и избраха най-добрите кулинари на фестивала „Пъстра трапеза”

03.09.2019:  В Община Лясковец стартира услугата „Асистент” в изпълнение на Закона за лична помощ

03.09.2019:  В Община Лясковец продължават да се предоставят социалните услуги в домашна среда

03.09.2019:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 4 септември 2019 г.

08.09.2019:  В Козаревец победители в надпреварата за най-вкусна кокоша чорба станаха кулинарите от Балканци

09.09.2019:  14 септември - професионален празник на българските огнеборци

10.09.2019:  Община Лясковец се включва в кампанията „Да изчистим България заедно“

16.09.2019:  В два дни в Лясковска община доброволци се включиха в почистването

16.09.2019:  Поздрав на кмета на Община Лясковец по повод новата учебна година

16.09.2019:  В училищата на община Лясковец тържествено откриха новата учебна година

17.09.2019:  Събраха в книга историята на Джулюница

18.09.2019:  Честваме 111 години от обявяване на Независимостта на България

20.09.2019:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 26 септември 2019 г.

22.09.2019:  Поздрав на кмета на Община Лясковец д-р Гецова по повод 111 години от обявяване Независимостта на България

22.09.2019:  Лясковчани честваха 111 години от обявяването Независимостта на България

25.09.2019:  Министър Танева открива обновеното читалище за балетния празник в Лясковец

26.09.2019:  Последно заседание имаха днес общинските съветници в Лясковец

27.09.2019:  Тестова новина

27.09.2019:  Министър Танева разговаря със земеделски производители в Лясковец и откри обновеното читалище за балетния празник в града

28.09.2019:  В Лясковец отново си дадоха среща деца от различни балетни и танцови школи

02.10.2019:  За пета поредна година в Добри дял ще има кулинарна надпревара „Празник на картофа”

04.10.2019:  Испански културен център правят в Лясковец Антонио от Малага и българката Петя

06.10.2019:  В Добри дял есенният празник на картофа записа пето издание

06.10.2019:  Козаревските пенсионери отпразнуваха годишнина от създаването на клуба си

12.10.2019:  Поздравление по случай празника на Българската община

14.10.2019:  Информация за провеждане информационни събития на територията на МИГ "Лясковец - Стражица" във връзка с предстоящи приеми и популяризиране на Стратегия за ВОМР

14.10.2019:  Информация за провеждане на проучвания на територията на МИГ "Лясковец - Стражица"

16.10.2019:  В Драгижево посрещат 125 години от основаването на читалището с обновен покрив на сградата

24.10.2019:  120 години ще чества едно от най-модерните читалища в региона – Козаревското НЧ „Земеделец-1899”

29.10.2019:  Покана за участие в информационни срещи на територията на МИГ "Лясковец - Стражица"

01.11.2019:  Обръщение-поздрав по случай 1 ноември - Ден на народните будители

04.11.2019:  Читалищeто в Козаревец отбеляза кръгла годишнина

04.11.2019:  В Драгижево празнуваха 125 години читалищна дейност

04.11.2019:  Д-р Гецова, новите общински съветници и кметове на кметства ще положат клетва

06.11.2019:  Новоизбраните общински съветници, кметът на Лясковец и кметовете на селата положиха клетва

15.11.2019:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 18 ноември 2019 г.

25.11.2019:  С богат концерт Лясковският танцов състав отпразнува своя юбилей

25.11.2019:  Проект за безопасността на децата по пътищата приключиха в детска градина "Радост"

25.11.2019:  Джулюнските ученици споделиха опит с приятели от други две иновативни училища

25.11.2019:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 28 ноември 2019 г.

20.11.2019:  Община Лясковец стартира предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги по Проект “Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“

28.11.2019:  С изпълнението на проект учениците от лясковската гимназия придобиха кулинарни умения

28.11.2019:  Калоян Махлянов получи награда от японския посланик

29.11.2019:  15 години отпразнува певческата група „Детелина” в Драгижево

02.12.2019:  В Община Лясковец направиха първа копка на строителните работи на два обекта

03.12.2019:  Нашето НУ "Цани Гинчев" бе домакин на двудневен национален форум

04.12.2019:  Четири деца от СУ „Максим Райкович“ с отлично представяне на „Шахматно царство”

06.12.2019:  Четири читалищни библиотеки от Община Лясковец получиха финансиране за нови книги

09.12.2019:  Община Лясковец проведе дванадесети поред конкурс за най-красива коледна честитка

12.12.2019:  Наши ученици бяха в Словакия на работна среща по спортен проект

12.12.2019:  Пенсионерите в Добри дял имат обновен клуб

13.12.2019:  „Коледна приказка” разказаха децата от лясковската ДГ „Пчелица”

17.12.2019:  Община Лясковец получава финансиране за енергийна реконструкция на административната сграда

19.12.2019:  Три Коледарски дружини благославяха в Община Лясковец

20.12.2019:  Екип на лясковска детска градина дари предпразнично храна на нуждаещи се хора

20.12.2019:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 27 декември 2019 г.

23.12.2019:  Поздрав на кмета д-р Гецова по повод Коледа и Нова година

10.01.2020:  Започна раздаването на пакет хранителни продукти на 452 социално слаби граждани в Община Лясковец

20.01.2020:  Лясковец отново домакинства шахматен турнир

22.01.2020:  Бабинден почетоха с много веселие във всички лясковски села

27.01.2020:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 30 януари 2020 г.

27.01.2020:  Община Лясковец обявява традиционния си конкурс „Най-добро домашно вино”

28.01.2020:  Лясковец се превръща в най-желана дестинация за шахматистите

31.01.2020:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 6 февруари 2020 г.

14.02.2020:  Поздрав на кмета д-р Гецова по повод Трифон Зарезан

14.02.2020:  С винени конкурси, с фолклорни концерти и с зарязване бе отбелязан празникът Трифон Зарезан в община Лясковец

17.02.2020:  147 години от гибелта на Апостола ще отбележат лясковчани

18.02.2020:  Училище „Цани Гинчев” обяви поредната си четвърта Национална изложба „Заедно”

19.02.2020:  Лясковчани отдадоха почит на Апостола, в Джулюница откриха негова плоча

24.02.2020:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 27 февруари 2020 г.

25.02.2020:  МКБППМН при Община Лясковец проведе информационна среща с ученици от СУ "М. Райкович"

25.02.2020:  С поклонение и български хора лясковчани ще отбележат 142 години от Освобождението

28.02.2020:  Кметът на Община Лясковец д-р Гецова представи програмата за управленския период 2019-2023 година

01.03.2020:  Ергенски сватби вдигнаха в два поредни дни в две лясковски села

01.03.2020:  Поздрав на д-р Гецова по повод Деня на любителското художествено творчество

02.03.2020:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 5 март 2020 г.

03.03.2020:  Поздрав на д-р Гецова по повод Трети март

03.03.2020:  С поклонение пред загиналите и фолклорни ритми бе отбелязан Трети март в Лясковец

04.03.2020:  Почетният гражданин на Лясковец проф. Пимпирев изпрати поздрав от Антарктида на своите съграждани

04.03.2020:  Близо 600 лева бяха събрани в благотворителната акция „Помощ за Ани”

05.03.2020:  На Тодоровден канят в три лясковски села

06.03.2020:  140 години Лясковец град ще честват лясковчани

07.03.2020:  В три лясковски села имаше надпревари за Конския Великден

09.03.2020:  Отменят се масовите мероприятия в Община Лясковец

14.03.2020:  Кметът на Община Лясковец свика кризисния щаб и разпореди противоепидемични мерки във връзка с обявеното извънредно положение

16.03.2020:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 19 март 2020 г.

18.03.2020:  С различни социални услуги Община Лясковец се грижи за възрастните и уязвими граждани в Лясковец и по селата

18.03.2020:  Община Лясковец откри горещ телефон за сигнали за неспазване на определената карантина

19.03.2020:  Кметът д-р Гецова забранява престоя и събирането на хора в териториите за обществено ползване след 21 часа

19.03.2020:  Отлагане на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 19 март 2020 г. Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 23 март 2020 г.

19.03.2020:  Министърът на здравеопазването с нови по-строги разпореждания

21.03.2020:  Кметът на Община Лясковец разпореди още по-строги мерки на база новите разпореждания на Министъра на здравеопазването

26.03.2020:  Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която се облекчава преминаването през контролно-пропускателните пунктове

26.03.2020:  Министър Ананиев издаде заповед, с която удължава срока на всички въведени противоепидемични мерки до 12 април, включително

09.04.2020:  Кметът на Община Лясковец предлага удължаване срока за плащане с отстъпка на такса битови отпадъци до края на юни

10.04.2020:  Обръщение на кмета на Община Лясковец д-р Гецова към жителите по повод настъпващите празници

16.04.2020:  Обръщение на кмета на Община Лясковец д-р Гецова към жителите по повод настъпващите празници

21.04.2020:  В Община Лясковец бяха раздадени хранителни продукти на 118 души в риск

24.04.2020:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 30 април 2020 г.

27.04.2020:  Носенето на предпазните маски на обществени места е задължително до 13 май

27.04.2020:  Кметът д-р Гецова разпореди посещения в парковете и около манастира при спазване на мерки за сигурност

11.05.2020:  В Община Лясковец 60 нуждаещи се граждани ползват услугата "Топъл обяд"

12.05.2020:  Кметът д-р Гецова разреши посещения в музея, библиотеките и читалищните салони и спорт на открито при строги мерки за сигурност, но продължава забраната за организирането на пазара в Джулюница

13.05.2020:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 14 май 2020 г.

22.05.2020:  Детските градини и ясли в Лясковско отварят в деня на детето – Първи юни

22.05.2020:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 28 май 2020 г.

22.05.2020:  Поздравление на кмета на Община Лясковец д-р Гецова по повод 24 май

01.06.2020:  Обръщение на д-р Гецова по повод Международният ден на детето

01.06.2020:  Всички детски заведения в Община Лясковец подновиха приема на деца

02.06.2020:  В Лясковец поднесоха цветя за Ботев и всички загинали борци за свобода

09.06.2020:  Община Лясковец предоставя безплатен интернет на осем обществени места

19.06.2020:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 25 юни 2020 г.

24.06.2020:  Лясковският Випуск 2020 ще има закъснял бал и е 12-тия по ред с дефиле по червения килим

26.06.2020:  Лясковските абитуриенти дефилираха по червения килим

29.06.2020:  Поздравление на кмета д-р Гецова по повод празника на града - Петровден

29.06.2020:  В празничния Петровден търновският митрополит отслужи литургия за здраве и благоденствие на лясковчани

09.07.2020:  Рали-състезанието се отменя, както и всички масови прояви на територията на Община Лясковец до края на месец юли

10.07.2020:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 14 юли 2020 г.

23.07.2020:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 30 юли 2020 г.

27.07.2020:  Започна предварителен обход за актуализиране на информацията за жилищните сгради и адресите за Преброяване 2021

05.08.2020:  Кметът д-р Гецова беше гост на откриването на обновен спортен център в Лясковец

12.08.2020:  Община Лясковец започна реконструкция на открита спортна площадка

13.08.2020:  Джулюнчани се поклониха пред поета Цоньо Калчев за 150-годишнината от рождението му

17.08.2020:  Община Лясковец започна реализацията на проект „Създаване на нови работни места в социалната икономика”

17.08.2020:  Започна основен ремонт на сградата към спортния комплекс на стадиона

18.08.2020:  В община Лясковец продължава да се предоставя услугата „Асистент” в изпълнение на Закона за лична помощ

21.08.2020:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 27 август 2020 г.

24.08.2020:  В Лясковец се изграждат разнообразни атракции и еко зона за рекреация, изкуства и спорт

01.09.2020:  Рали-състезанието „Раховец-Лясковец“ ще се проведе тази събота и неделя

06.09.2020:  Поздрав на кмета д-р Гецова по повод 135 години от Съединението на България

06.09.2020:  Победител в Осмото рали-състезание „Раховец-Лясковец“ е Мирослав Ангелов

11.09.2020:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 14 септември 2020 г.

14.09.2020:  14 септември – професионален празник на българските огнеборци

15.09.2020:  Поздрав на д-р Гецова по случай началото на новата учебна година

15.09.2020:  Новата учебна година бе открита тържествено в трите общински училища

16.09.2020:  С тържествен ритуал и празничен фолклорен концерт лясковчани ще отбележат 112 години от обявяване Независимостта на България

17.09.2020:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 24 септември 2020 г.

21.09.2020:  Кметът на Лясковец уважи с подарък и торта възрастна дама за 100-тния ѝ рожден ден

21.09.2020:  Лясковските ученици се включиха в отбелязване на Дните на безопасността на пътя (ROADPOL) и Европейската седмица на мобилността

22.09.2020:  Поздрав по повод 112 години от провъзгласяване Независимостта на България

22.09.2020:  Лясковчани честваха 112 години от провъзгласяване Независимостта на България

01.10.2020:  Поздрав на д-р Гецова по повод 1 октомври - Ден на възрастните хора, на музиката и поезията

05.10.2020:  В Лясковец ще се състои тринадесето издание на Детско-юношеската национална балетна среща

09.10.2020:  Книга за Цоньо Калчев дари Регионалната библиотека на всички читалища в община Лясковец

10.10.2020:  Деца от пет колектива танцуваха и трупаха знания по време на Тринадесетата балетна среща в Лясковец

14.10.2020:  Козаревчани посрещнаха празника си с обновен площад и модернизирана зона за обществен отдих

20.10.2020:  Младите ни театрали представиха на сцена новата си постановка "Село, село, пусто село"

20.10.2020:  Предстои да бъде ремонтиран пътят Джулюница-Златарица

21.10.2020:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 29 октомври 2020 г.

21.10.2020:  В Лясковец е учреден младежки клуб на БЧК „Навсякъде за всеки“

22.10.2020:  В навечерието на Деня на будителите отбелязваме 140 години Лясковец град

22.10.2020:  Министърът на здравеопазването въведе противоепидемични мерки, считано от днес 22 октомври до 30 ноември 2020 година

23.10.2020:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 26 октомври 2020 г.

29.10.2020:  Талантливите лясковски деца грабнаха престижни награди от конкурса „Пиленце пее“

30.10.2020:  Велосъстезанието насрочено за Първи ноември в околностите на Лясковския манастир ще се проведе без публика и при спазване на противоепидемичните мерки

02.11.2020:  Първо по рода си маунтин байк състезание се проведе в Лясковец

02.11.2020:  Първо по рода си маунтин байк състезание се проведе в Лясковец

05.11.2020:  Със засаждането на дръвче децата от детска градина „Радост“ приключиха свой екопроект

09.11.2020:  Наши ученици имат куп медали от национално състезание

10.11.2020:  Митрополит Григорий направи Тържественото обновление на изцяло ремонтирания храм в родното си село Козаревец

12.11.2020:  Общинският кризисен щаб предприе нови мерки с цел намаляване случаите на разпространение на коронавирус на територията на Община Лясковец

13.11.2020:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 16 ноември 2020 г.

17.11.2020:  Общинският кризисен щаб с нови мерки за намаляване на заразените с COVID-19 граждани на Община Лясковец

18.11.2020:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 26 ноември 2020 г.

23.11.2020:  Талантливите деца на Лясковец добавиха още престижни награди към богатата си колекция

26.11.2020:  Кметът на Община Лясковец издаде заповед за въвеждане на противоепидемични мерки, които влизат в сила от 23:30 часа на 27 ноември 2020 година

01.12.2020:  Награда по Програма „По-здрави деца“ получиха СУ „Максим Райкович” и ДГ „Пчелица“

02.12.2020:  Община Лясковец получи наградата на Фондация „Глобални Библиотеки - България”

03.12.2020:  Поздрав на д-р Гецова по повод Международния ден на хората в неравностойно положение

03.12.2020:  Най-старото лясковско училище отбеляза своя патронен празник

04.12.2020:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 8 декември 2020 г.

10.12.2020:  Правителството отпуска средства за ремонт на улици в община Лясковец и за внедряване на мерки за енергийна ефективност на СУ "Максим Райкович"

10.12.2020:  Дарителска кампания реализираха лясковските младежи червенокръстци

14.12.2020:  Коледна честитка изпрати на всички лясковчани професор Христо Пимпирев

18.12.2020:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 29 декември 2020 г.

22.12.2020:  175 пакета с месо получиха социално слаби жители на община Лясковец за Коледната си трапеза

22.12.2020:  Удължават се противоепидемичните мерки на територията на община Лясковец от днес, 22 декември 2020 година до края на януари 2021 година

23.12.2020:  Коледно-новогодишен поздрав на кмета на община Лясковец д-р Гецова

04.01.2021:  60 нуждаещи се граждани от Община Лясковец ще получават топъл обяд и през новата година

11.01.2021:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 12 януари 2021 г.

20.01.2021:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 28 януари 2021 г.