This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 5 от заседание
на ОбС, проведено на 29.12.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 23

ОТНОСНО: Програма за дейността на читалищата в община Лясковец за 2012 година.

На основание чл.17, ал.1, т.5 и чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.18, ал.1 и ал.2, т.8 и т.9 от Закона за закрила и развитие на културата и чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 14 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Утвърждава Програма за дейността на читалищата от община Лясковец за 2012 година.

ПРОГРАМА
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩАТА ОТ ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ- 2012 година

(приета с Решение № 23 от 29.12.2011 г. на Общински съвет – Лясковец)

НЧ ”Напредък- 1870”, гр.Лясковец

 Ден на лозаря и винаря - Трифон Зарезан - конкурс за най - хубаво домашно вино и поздравителен концерт.
срок: 14.02.2012 г.
 105 години от рождението на Емилиян Станев – радиопредаване.
срок: 28.02.2012 г.
 Гостуване на детско куклено студио „Пинокио” в ЦДГ и на сцената на читалището по повод Деня на любителското художествено творчество с постановката „Патенцето”.
срок: 13.02.2012 г - 01.03.2012 г.
 Концерт „Пролетни багри и ритми”.
срок: 22.03.2012 г.
 Участие на балетна школа „Ритъм” в Националния конкурс ”Орфеева дарба”, гр.София.
срок: 31.03.2012 г.
 Среща с поетесата Марияна Георгиева по повод Международния ден на детската книга.
срок: 02.04.2012 г.
 „Възкресение Христово - църковен празник и народни обичаи”- радиопредаване.
срок: 12.04.2012 г.
 Участие на ВГ „Звънчета” и ВГ„Мелъди” в Международен конкурс „Цветен камертон”, гр.Сливен
срок: 13.04.2012 г.
 Участие на Балетна школа „Ритъм” на Празника на детето в Турция.
срок: 23.04.2012 г.
 Участие на Балетна школа „Ритъм” в националния конкурс за класически характерни и съвременни танци - гр.Бургас.
срок: 28.04.2012 г.
 „Празник на балета Лясковец 2012”.
срок: 29.04.2012 г.
 Издаване и представяне авторска стихосбирка и фотоизложба на Тодор Тонков.
срок: 11.05.2012 г.
 Участие на ДВГ „Звънчета” в Национален детски фестивал „Смехоранчета”, гр.Габрово.
срок: 21.05.2012 г.
 Участие на съставите в Празничен концерт по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.
срок: 24.05.2012 г.
 Участие на ВГ „Мелъди” в Международния конкурс за изпълнители на популярна песен „Нова музика”, гр.Г.Оряховица.
срок: 29.05.2012 г.
 Годишен концерт продукция на Детска балетна школа „Ритъм”.
срок: 01.06.2012 г.
 Годишен концерт продукция на Детска музикална школа.
срок: 04.06.2012 г.
 20 години състав за стари градски песни „Бели ружи” - празничен концерт.
срок: 19.06.2012 г.
 Участие на състав „Бели ружи” в Еврофолк- Черно море 2012”, гр.Несебър.
срок: 07.07.2012 г.
 135 години от рождението на Елин Пелин – радиопредаване.
срок: 18.07.2012 г.
 Международен ден на музиката и поезията - радиопредаване с литературен клуб „Вдъхновение”.
срок: 01.10.2012 г.
 106 години от рождението на Димо Минев – радиопредаване.
срок: 11.10.2012 г.
 110 години от рождението на Фани Мутафова – радиопредаване.
срок: 13.10.2012 г.
 Участие на художествените колективи в празничния концерт по повод Деня на народните будители.
срок: 01.11.2012 г.
 Гостуване на Детско куклено студио „Пинокио” в ЦДГ с пиесата „Мечо Пух и приятели”.
срок: 05.11.2012 г.
 55 години Детска музикална школа - празничен концерт.
срок: 11.12.2012 г.
 Коледен концерт.
срок: 21.12.2012 г.


НЧ ”Пробуждане-1896”, с.Джулюница

 Йордановден - хвърляне на кръста в реката.
срок: 06.01.2012 г.
 Бабинден - поздрав от ДВГ „Славейчета” в клуба на пенсионера.
срок: 21.01.2012 г.
 Любимка на спорта.
срок: 01.2012 г.
 Участие на ДВГ „Славейчета” по случай 14 февруари в Лясковец..
срок: 14.02.2012 г.
 Посрещане на баба Марта в ЦДГ „Сладкопойна чучулига” и в ОУ”П.Р.Славейков”.
срок: 01.03.2012 г.
 Тържествено честване на Националния празник.
срок: 03.03.2012 г.
 Тодоровден - надбягване с коне и магарета с каруци.
срок: 03.03.2012 г.
 Празник на буквите - Ние сме грамотни - 1 клас.
срок: 03.2012 г.
 Спортен празник на учениците на общинско ниво.
срок: 04.2012 г.
 Детски конкурс за най- красиви великденски яйца, икебана и рисунка на библейска тематика.
срок: 15.04.2012 г.
 Ден на храбростта и празник на българската армия - поднасяне на цветя и венци на паметника на загиналите войни.
срок: 06.05.2012 г.
 Празник на библиотечните работници - литературно четене.
срок: 11.05.2012 г.
 Празничен концерт по случай деня на славянската писменост и култура.
срок: 24.05.2012 г.
 Етноизложба.
срок: 05.2012 г.
 Празник на с.Джулюница.
срок: 24.05.2012 г.
 Общински конкурс за детска рисунка ”Цоньо Калчев”. Откриване изложба и награждаване.
срок: 24-30.05.2012 г.
 Детско мини шоу - Конкурс „Мини мис и мини мистър”.
срок: 01.06.2012 г.
 Ден на Христо Ботев - витрина.
срок: 02.06.2012 г.
 143 години от рождението на Цоню Калчев. Поднасяне на венци. Изложба от архивни рисунки от конкурси.
срок: 08.2012 г.
 Общински кулинарен фестивал “Пъстра трапеза”.
срок: 07.2012 г.
 Участие на ПГ ”Ален божур” във фолклорен фестивал в с.Царевец.
срок: 08.2012 г.
 Участие на ДВГ ”Славейчета”, с.Джулюница във фолклорен фестивал „От Дунав до Балкана”, гр.Борово.
срок: 05-06.09.2012 г.
 Ден на Независимостта - подредба на витрина с фотоматериали.
срок: 22.09.2012 г.
 Международен ден на възрастните хора - поздрав на ДВГ „Славейчета” в ККП.
срок: 01.10.2012 г.
 Ден на народните будители.
срок: 01.11.2012 г.
 Ден на християнското семейство - поздравителен адрес за „Златна сватба”.
срок: 21.11.2012 г.
 Кулинарен празник - „Свежи туршии за зимните чинии”.
срок: 11.2012 г
 Изложба - базар на коледни картички, свещници и други предмети, изработени от децата от „Творческа работилница” към НЧ „Пробуждане- 1896”.
срок: 24.12.2012 г.
 Коледно - новогодишен празник в с.Джулюница.
срок: 24.12.2012 г.


НЧ ”Земеделец-1899”, с.Козаревец

 Бабинден - общоселска забава. Радио-предаване за именниците.
срок: 21.01.2012 г.
 Ергенска Вартоломеева сватба - традиционен празник.
срок: 01.2012 г.
 Трифон Зарезан - Патронен празник на „Лозаро-винарско дружество”.
срок:14.02.2012 г.
 „По стъпките на Левски”- радиопредаване и витрина, посветени на обесването на Левски.
срок:19.02.2012 г.
 Трифон Зарезан - Патронен празник на лозаро-винарското дружество ”Лозичка”.
срок: 14.02.2012 г.
 „Сръчни и добри”- инициатива за изработване на мартеници за деца от ЦДГ „Детелина”. Ден на самодееца - среща на самодейци.
срок: 01.03.2012 г.
 Ден на самодееца - среща на самодейци.
срок: 01.03.2012 г.
 Концерт на гостуващ танцов състав - 3 март.
срок: 03.03.2012 г.
 Тодоровден - традиционен празник.
срок: 12.03.2012 г.
 Международен ден на театъра - среща между самодейци.
срок: 27.03.2012 г.
 Ден на хумора и сатирата - изложба детско творчество - карикатури.
срок: 01.04.2012 г.
 Премиера на театрална постановка сезон 2011-2012 г. - самодеен театрален колектив при НЧ ”Земеделец-1899” с.Козаревец.
срок: 04.2012 г.
 Седмица на детската книга - литературен час.
срок: 19.04.2012 г.
 Участие на театралната трупа в Национален преглед на селският любителския театър с. Драганово 2012 г.
срок: 05.2012 г.
 Международен фестивал на любителските комедийни театри, пантомима и сатира - Тополовград 2012г. - участие на театралната трупа.
срок: 05.2012 г.
 Ден на победата над хитлерофашизма - тържествена панихида.
 Детски спортни игри - по повод Деня на Европа.
срок: 09.05.2012 г.
 Участие в Общински песен преглед - Драгижево.
срок: 21.05.2012 г.
 Ден на детето - забавно детско утро.
срок: 01.06.2012 г.
 Участие в Общински фестивал ”Хайдушка песен” - Мерданя.
срок: 02.06.2012 г.
 Гостувания на Самодейният театрален колектив на сцените на гр.Лясковец, с.Добри дял, с.Джулюница, с.Драгижево, с.Мерданя.
срок: 06.2012 г.
 Участие на ВГ ”Младост” в Национален събор - надпяване „Авлига пее с песните на Мита Стойчева”, с.Обединение
срок: 06.2012 г.
 174 години от рождението на Васил Левски.
срок: 18.07.2012 г.
 Подвързване на книги от членове на Клуб “Млад приятел на книгата”.
срок: 07.2012 г.
 Участие в Национален кулинарен фестивал „Пъстра трапеза на гости на моя град”с.Джулюница.
срок: 07.2012 г.
 Участие на ВГ ”Младост” в Празник на изобилието”, с.Добри дял.
срок: 15.08.2012 г.
 „Ден на Кокошата чорба” - кулинарен празник с гости от всички населени места в общината.
срок: 09.2012 г.
 Откриване на театрален сезон 2011 - 2012 г. - среща-разговор със самодейци към читалището.
срок: 10.2012 г.
 Международен ден на възрастните хора - празничен концерт.
срок: 01.10.2012 г.
 90 години организирано спортно движение в Козаревец.
срок: 10.2012 г.
 Традиционен общоселски събор.
срок: 14.10.2012 г.
 Детска трупа за художествено слово - реализация на сценична изява.
срок: 10.2012 г.
 Участие в Национален фолклорен фестивал с.Царевец 2012 г., общ.Свищов.
срок: 10.2012 г.
 Литературен час за будители от региона.
срок: 01.11.2012 г.
 Коледуване - традиционен фолклорен обичай на коледарска група към читалището. Филмиране на обичая.
срок: 24.12.2012 г.
 Коледно новогодишен детски празник.
 „Новогодишна история” - драматизация на детска приказка.
срок: 24.12.2012 г.


НЧ ”Развитие-1894”, с.Драгижево

 Годишнина от рождението на Христо Ботев. Витрина.
срок: 06.01.2012 г.
 Възпроизвеждане на обичая Бабинден.
срок: 21.01.2012 г.
 Участие на ГОФ, с.Драгижево на концерт по повод Трифон Зарезан. Общоселски празник.
срок: 14.02.2012 г.
 Апостолът на свободата- витрина.
срок: 19.02.2012 г.
 Ден на самодееца - концерт.
срок: 01.03.2012 г.
 Ден на освобождението - радиопредаване.
срок: 03.03.2012 г.
 Ден на жената - изложба „Сръчни ръце”.
срок: 08.03.2012 г.
 Благовещение - празник на жената и майката.
срок: 24.03.2012 г.
 125 г. от рождението на Димчо Дебелянов.
срок: 28.03.2012 г.
 Лазаруване. Великденски празник съвместно с английската общност - концерт, кулинарна изложба, забава.
срок: 15.04.2012 г.
 Витрина посветена на априлското въстание.
срок: 20.04.2012 г.
 Празник на Европа - радиопредаване.
срок: 09.05.2012 г.
 Участие в Старопланински събор „Балкан фолк”.
срок: 06 - 10.05.2012 г.
 Празник на с. Драгижево. Храмов празник.
срок: 21.05.2012 г.
 Общински празник на песенното самодейно изкуство.
срок: 21.05.2012 г.
 Изложба плетива и бродерии.
срок: 21.05.2012 г.
 Изложба рисунки по повод 24 май.
срок: 24.05.2012 г.
 Спортен празник.
срок: 05.2012 г.
 Детски празник
срок: 01.06.2012 г.
 Ден на Ботев - тематична витрина.
срок: 02.06.2012 г.
 Участие в Общински фестивал „Хайдушка песен”.
срок: 02.06.2012 г.
 Участие в Международен фолклорен фестивал „Евро фолк - Черно море”, гр.Приморско.
срок: 21.06. - 01.07.2012 г.
 Лятна занималня - организиране на игри и занимания за деца и младежи.
срок: 07.2012 г.
 Участие в кулинарен фестивал „Пъстра трапеза”, с.Джулюница.
срок: 07.2012 г.
 135 години от рождението на Елин Пелин - витрина.
срок: 08.07.2012 г.
 Участие в „Празник на изобилието”, с.Добри дял.
срок: 15.07.2012 г.
 110 години от рождението на А.Каралийчев - витрина.
срок: 21.07.2012 г.
 Денят на Съединението и Денят на независимостта - изготвяне на витрини.
срок: 06 - 22.09.2012 г.
 Участие във фолклорен фестивал Борово 2012.
срок: 09.2012 г.
 Празник на плодородието.
срок: 09.2012 г.
 Празник на възрастните хора – радиопредаване.
срок: 01.10.2012 г.
 Ден на народните будители - концерт.
срок: 01.11.2012 г.
 Ден на християнското семейство - седянка.
срок: 21.11.2012 г.
 Коледно - новогодишна програма съвместно с английската общност.
срок: 24.12.2012 г.


НЧ ”П.Р.Славейков-1903”, с.Добри дял

• Бабинден - традиционно отбелязване на празника.
срок: 21.01.2012 г.
• Започване на текуща рубрика „Да се поздравим”.
срок: целогодишно.
• Участие на ПГ „Еделвайс” на концерта, посветен на Трифон Зарезан в Лясковец.
срок: 14.02.2012 г.
• Паметно табло в памет на 139 г. от обесването на Левски.
срок: 19.02.2012 г.
• Представяне премиера на театрална пиеса, подготвена от самодейците от Читалището.
срок: 20-29.02.2012 г.
• Ден на народното творчество. На празник в ЦДГ, с.Добри дял.
срок: 01.03.2012 г.
• Национален празник. Поднасяне на венци пред паметника в селото. Детски рецитал.
срок: 03.03.2012 г.
• Музикална програма по повод 8 март.
срок: 08.03.2012 г.
• Лазаруване с децата от селото.
срок: 07.04.2012 г.
• Празник за децата по случай третия ден от Великден.
срок: 17.04.2012 г.
• Ден на земята- организирано почистване и засаждане на дръвче.
срок: 22.04.2012 г.
• Отразяване на традиционния „Оброк”.
срок: 07.05.2012 г.
• Участие на ПГ „Еделвайс”е ДВГ в Балканфолк - В.Търново.
срок: 06-10.05.2012 г.
• Детска изложба на рисунки и предмети.
срок: 24.05.2012 г.
• Участие в Общински преглед на самодейното песенно творчество, с.Драгижево.
срок: 21.05.2012 г.
• Детско утро – празнична програма пред читалището.
срок: 01.06.2012 г.
• Табло в памет на поета - революционер Христо Ботев.
срок: 02.06.2012 г.
• Участие на ПГ „Еделвайс”е ДВГ във фестивала „Хайдушка песен”, с.Мерданя.
срок: 02.06.2012 г.
• „Празник на изобилието”, с.Добри дял.
срок:15.08.2012 г.
• Участие на ПГ и ДВГ в Национален фолклорен фестивал „Фолклорен извор 2012”, с.Царевец, общ.Свищов.
срок: 08.2012 г.
• Радиопредаване по случай Деня на Съединението на България.
срок: 06.09.2012 г.
• Изготвяне на витрина по повод Деня на Независимостта на България
срок: 22.09.2012 г.
• Празнична програма с ПГ и ДВГ.
срок: 01.10.2012 г.
• Ден на будителите - радиопредаване.
срок: 01.11.2012 г.
• Изготвяне на диплянки по повод 185 години от рождението на патрона на читалището П.Р.Славейков.
срок: 17.11.2012 г.
• Поздравителен адрес до Дружеството на инвалида в селото.
срок: 03.12.2012 г.
• Коледно - новогодишен празник в с.Добри дял.
срок: 10-25.12.2012 г.


НЧ „Развитие - 1902”, с.Мерданя

• Нова година, Възпроизвеждане на обичая Сурваки.
срок: 01.01.2012 г.
• 90 г. от рождението на Блага Димитрова - българска поетеса. Витрина в библиотеката.
срок: 02.01.2012 г.
• 150 г. от смъртта на Константин Миладинов – български възрожденски поет, борец за национална и църковна свобода и от смъртта на Димитър Миладинов - български възрожденски просветител, книжовник и фолклорист. Витрина в библиотеката.
срок: 07 - 11.01.2012 г.
• Международен ден на думата "Благодаря". Предаване по РТВ.
срок: 11.01.2012 г.
• Бабин ден. Възпроизвеждане на обичая.
срок: 21.01.2012 г.
• 90 г. от рождението на Цветан Ангелов. Витрина в библиотеката.
срок: 28.01.2012 г.
• 130 г. от рождението на Теодор Траянов. Витрина в библиотеката.
срок: 30.01.2012 г.
• Трифон Зарезан - Възпроизвеждане на обичая.
• Участие на певческия състав в гр. Лясковец - Читалище „Напредък в тържествен концерт.
срок: 13.02.2012 г.
• 110 г. от рождението на Светослав Минков. Витрина в библиотеката.
срок: 12.02.2012 г.
• Ден на спонтанните актове на доброта. Дарителска акция от селото за библиотеката.
срок: 17.02.2012 г.
• Световен ден на майчиния език. Предаване по РТВ.
срок: 21.02.2012 г.
• 105 г. от рождението на Емилиян Станев. Витрина в библиотеката.
срок: 28.02.2012 г.
• Ден на любителското художествено творчество. Творческа среща със самодейците от колективите при читалището.
срок: 01.03.2012 г.
• 134 г. от освобождението на България. Предаване по РТВ.
срок: 03.03.2012 г.
• Международен ден на жената. Творческа среща на самодейките от съставите.
срок: 08.03.2012 г.
• Световен ден на поезията. Литературно четене, проведено в библиотеката.
срок: 21.03.2012 г.
• 125 г. от рождението на Димчо Дебелянов. Витрина в библиотеката.
срок: 28.03.2012 г.
• 110 години Читалище ”Развитие - 1902”, с.Мерданя - тържествен концерт от самодейните състави към читалището и гост -изпълнители.
срок: 31.03.2012 г.
• Ден на хумора и сатирата. Сценки и скечове, творческа среща на всички състави.
срок: 01.04.2012
• Световен ден на детската книга. Литературно четене с децата от селото, проведено в библиотеката.
срок: 07.04.2012 .
• Световен ден на книгата и авторското право. Среща-разговор с читателите на библиотеката.
срок: 23.04.2012 .
• Лазаров ден, Цветница, Великден. Възпроизвеждане на обичаите.
срок: 15.04.2012 г.
• 50 г. от рождението на Петя Дубарова. Витрина в библиотеката.
срок: 25.04.2012 г.
• Световен ден на танца. Творческа среща с танцовия състав.
срок: 29.04.2012 г.
• Ден на труда. Предаване по РТВ.
срок: 01.05.2012 г.
• 115 г. от смъртта на Алеко Константинов. Ден на Светите братя Кирил и Методий. Витрина в библиотеката и предаване по РТВ.
срок: 11.05.2012 г.
• 120 г. откакто Стоян Михайловски създава стихотворението "Върви народе възродений", станало впоследствие всеучилищен химн. Витрина в библиотеката.
срок: 15.05.2012 г.
• Участие на ЖНХ в общински преглед Драгижево.
срок: 21.05.2012 г.
• Ден на славянската писменост. Предаване по РТВ с децата.
срок: 24.05.2012 г.
• Участие на женски народен хор, Танцова група „Детелини” в Старопланински събор „Балкан фолк – Велико Търново 2012”.
срок: 06 - 10.05.2012 г.
• 100 г. от смъртта на Пенчо П. Славейков.
срок: 28.05.2012 .
• „Детство мое”. Среща с децата от селото.
срок: 01.06.2012 г.
• Ден на Ботев и на загиналите в борбата за свободата на България.
срок: 02.06.2012 г.
• „Хайдушка песен” - Втори общински фестивал на народното творчество.
срок: 02.06.2012 г.
• Световен ден на околната среда. Акция за опазване околната среда в селото.
срок: 05.06.2012 г.
• 105 г. от рождението на Младен Исаев. Витрина в библиотеката.
срок: 07.06.2012 г.
• 140 г. от рождението на Антон Страшимиров. Витрина в библиотеката.
срок: 15.06.2012 г.
• 80 г. от рождението на Андрей Германов. Витрина в библиотеката.
срок: 17.06.2012 г.
• Участие на женски народен хор в международния фолклорен фестивал „Евро фолк – Несебър-Слънчев бряг 2012”.
срок: 05 -15.07.2012 г.
• 135 г. от рождението на Елин Пелин. Витрина в библиотеката.
срок: 08.07.2012 г.
• 175 г. от рождението на Апостола на свободата. Предаване по РТВ и витрина в библиотеката.
срок: 18.07.2012 г.
• 70 г. от смъртта на Никола Йонков Вапцаров - български поет. Витрина в библиотеката.
срок: 23.07.2012 г.
• Участие на самодейците в „Пъстра трапеза”, с. Джулюница.
срок: 07.2012 г.
• Участие на певческите състави в Международния тракийски събор „Богородична стъпка” - Старозагорски минерални бани.
срок: 07.2012 г.
• 85 г. от смъртта на Стоян Михайловски. Витрина в библиотеката.
срок: 03.08.2012 г.
• Участие на ЖНХ в празника на с. Арбанаси.
срок: 15.08.2012 г.
• Участие на ЖНХ в празника на с. Добри дял.
срок: 15.08.2012 г.
• Участие на певческите състави в националния фолклорен фестивал „От Тимок до Вита” - Черни вит 2012.
срок: 08.2012 г.
• 190 г. от рождението на Добри Чинтулов. Витрина в библиотеката
срок: 01.09.2012 .
• 127 г. от съединението на България. Предаване по РТВ.
срок: 06.09.2012 г.
• Първи учебен ден, посрещане на новите първокласници и запознаване с правилата на библиотеката.
срок: 15.09.2012 г.
• 110 г. от рождението на Камен Зидаров. Витрина в библиотеката.
• срок: 16.09.2012 г.
• Участие на ЖНХ в Ден на кокошата чорба, с. Козаревец.
срок: 09.2012 .
• Участие на ЖНХ в Ден на градинарската чорба, гр. Златарица.
срок: 09.2012 г.
• Откриване на „Гроздобер” с участието на самодейци от читалището на територията на град Лясковец, с възможност за заснемане за телевизионно предаване.
срок: 09.2012 г.
• Участие на ЖНХ в фестивал в гр. Борово.
срок: 09.2012 г.
• Участие на ЖНХ в „С песните на Билчин юнак през вековете”, гр. Гурково.
срок: 09.2012 г.
• Ден на музиката и поезията. Творческа среща с всички самодейци.
срок: 01.10.2012 г.
• 75 г. от смъртта на Йордан Йовков. Витрина в библиотеката.
срок: 15.10.2012 г.
• 110 г. от рождението на Фани Попова-Мутафова. Витрина в библиотеката.
срок: 16.10.2012 г.
• Ден на народните будители. Предаване по РТВ.
срок: 01.11.2012 г.
• 115 г. от рождението на Асен Разцветников. Витрина в библиотеката.
срок: 02.11.2012 г.
• 105 г. от смъртта на Константин Величков. Витрина в библиотеката.
срок: 16.11.2012 г.
• 185 г. от рождението на Петко Р.Славейков. Витрина в библиотеката.
срок: 17.11.2012 г.
• Димитров ден. Общоселски събор и служба в църква „Св. Димитър”.
срок: 26.11.2012 г.
• 75 г. от смъртта на Антон Страшимиров. Витрина в библиотеката.
срок: 07.12.2012 г.
• 40 г. от смъртта на Ангел Каралийчев. Витрина в библиотеката.
срок: 14.12.2012 г.
• Коледа - празничен концерт с участие на всички самодейни колективи, танцова забава, томбола и коледна изложба на изделия на деца от селото.
срок: 25.12.2012 г.
• 45 г. от смъртта на Чудомир. Витрина в библиотеката.
срок: 26.12.2012 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |