This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 35 от заседание
на ОбС, проведено на 22.12.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 408

ОТНОСНО: Програма за дейността на читалищата в община Лясковец.

На основание чл.17, ал.1, т.5 и чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.18, ал.1 и ал.2, т.8 и т.9 от Закона за закрила и развитие на културата и чл.26 а, ал.2 от Закона за народните читалища.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване - с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Утвърждава Програма за дейността на читалищата от община Лясковец за 2010 година.

П Р О Г Р А М А
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩАТА
ОТ ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ - 2010 година

(приета с Решение № 408/22.12.2009 г. на Общински съвет-Лясковец)


НЧ “Напредък- 1870” град Лясковец

14 февруари - участие в поздравителен концерт, конкурс за най-хубаво домашно вино, гостуваща изложба “Алкохол и амбалаж”.
Срок : 14.02.2010 г.
Фотоизложба на Руси Русев.
Срок : 01.03.2010 г.
Участие в тържествения ритуал за 3 март.
Срок : 03.03.2010 г.
Издаване и представяне на стихосбирката на Галина Москова.
Срок : 08.03.2010 г.
Празничен концерт - Първа пролет.
Срок : 22.03.2010 г.
Международен ден на книгата - маратон на четенето.
Срок : 23.04.2010 г.
Международен ден на балета.
Срок : 29.04.2010 г.
Годишен концерт на Музикална школа и на балетна школа “Ритъм”.
Срок : 18.05.2010 г.
160 години от рождението на Иван Вазов.
Срок : 27.06.2010 г.
Петровден - гостуваща етнографска изложба на Регионален исторически музей - В.Търново.
Срок : 29.06.2010 г.
125 години от Съединението на България.
Срок : 06.09.2010 г.
80 години от рождението на Антон Дончев.
Срок : 15.09.2010 г.
Международен ден на музиката и поезията.
Срок : 01.10.2010 г.
Ден на народните будители. Участие в Празничен концерт.
Срок : 01.11.2010 г.
170 години от рождението на Недю Жеков.
Срок : 01.11.2010 г.
130 години от рождението на Йордан Йовков.
Срок : 09.11.2010 г.
140 години от основаването на читалище “Напредък - 1870”. Празничен концерт, литературен конкурс “Духът на една светиня”.
Срок : 17.12.2010 г.
Коледно - новогодишни празници. Коледуване.
Срок : 25.12.2010 г.

НЧ „Пробуждане- 1896” село Джулюница

Бабин ден- поздрав от ДВГ “Славейчета” в клуба на пенсионера.
Конкурс за Мис “баба” на годината съвместно с Дамски клуб “Джула”.
Срок : 21.01.2010 г.
Винфес “Джулюница-2010”- конкурс за най - добро домашно вино.
Участие на ДВГ “Славейчета” на лясковска сцена.
Срок : 14.02.2010 г.
137 години от обесването на Васил Левски - състезание “Лъвски скок”.
Срок : 19.01.2010 г.
Посрещане на баба Марта.
Срок : 01.03.2010 г.
Тържествено честване на Националния празник.
Срок : 03.03.2010 г.
Поздравителен адрес по случай 8 март.
Срок : 08.03.2010 г.
Ден на хумора и сатирата - обмяна на опит с Проверителната комисия в Габрово.
Срок : 01.04.2010 г.
Спортен празник за учениците - на общинско ниво.
Срок : 04.2010 г.
Великденско тържество с конкурс за яйца и козунаци.
Срок : 04.2010 г.
Гергьовден - поднасяне на цветя и венци.
Срок : 06.05.2010 г.
Празник на библиотечните работници.
Срок : 05.2010 г.
Празничен концерт по случай 24 май.
Срок : 24.05.2010 г.
Традиционен общоселски събор.
Срок : 24.05.2010 г.
Изложба на сръчни дамски ръце и кът с фотоматериали на Калоян Махлянов.
Срок : 24.05.2010 г.
Общински конкурс “Цони Калчев”.
Срок : 30.05.2010 г.
Организиране на състезания за деца, рисунка на асфалт, детско утро.
Срок : 01.06.2010 г.
140 години от рождението на Цони Калчев - изложба и поднасяне на цветя пред паметника.
Срок : 08.2010 г.
Празник на зеленчука - представяне на ястия от зеленчуци и конкурс за зеленчук рекордьор.
Срок : 09.2010 г.
Честване 30 години от основаване на ККП “Златна есен”.
Срок : 09.2010 г.
Гостуване на ДВГ “Славейчета” в с.Козаревец.
Срок : 10.2010 г.
Ден на народните будители - официално откриване на творчески сезон 2010 - 2011 г.
Срок : 01.11.2010 г.
Изложба - базар на коледни картички и салфетки. Коледно - новогодишен празник.
Срок : 12. 2010 г.

НЧ “Земеделец- 1899” село Козаревец

Бабин ден - седянка.
Срок : 21.01.2010 г.
Ергенска сватба - ритуал.
Срок : 01.2010 г.
Трифон Зарезан - патронен празник на Лозаро - винарското дружество.
Срок : 14.02.2010 г.
“По стъпките на Левски”- радиопредаване и витрина.
Срок : 19.02.2010 г.
Тодоровден - традиционен празник.
Срок : 20.02.2010 г.
“Сръчни и добри” - инициатива на децата от детска театрална група за изработване на мартеници за деца от ЦДГ “Детелина”.
Ден на самодееца - среща на самодейци от театралния колектив.
Срок : 01.03.2010 г.
Трети март - концерт на гостуващ танцов състав.
Срок : 03.03.2010 г.
Международен ден на театъра - среща между бивши и настоящи самодейци.
Срок : 03.2010 г.
Ден на хумора и сатирата - изложба на детско творчество и карикатури.
Срок : 01.04.2010 г.
Премиера на театрална постановка сезон 2009-2010 г.
Срок : 04.2010 г.
Седмица на детската книга - литературен час на деца от І до ІV клас. Срок : 04.2010 г.
Участие на театралната група в ХІІ Национален преглед на любителския театър Драганово 2010.
Срок : 04.2010 г.
Ден на победата над хитлерофашизма - тържествена панахида.
Празник на Европа – радиопредаване.
Срок : 09.05.2010 г.
Участие на ВГ “Младост” в Международния фестивал “Балкан фолк”.
Срок : 05.2010 г.
Ден на парковете в България - общоселска акция - “Да почистим парка”.
Срок : 05.2010 г.
Ден на детето - забавно детско утро.
Срок : 01.06.2010 г.
Гостувания на самодейния театрален колектив на сцените на гр.Лясковец, с.Добри дял, с.Джулюница, с.Драгижево.
Срок : 06.2010 г.
133 години от рождението на В.Левски.
Срок : 18.07.2010 г.
Откриване на обновената модернизирана читалищна сграда.
Срок : 08.2010 г.
Подвързване на книги от членове на Клуб “Млад приятел на книгата”.
Срок : 08.2010 г.
Участие на ВГ “Младост” в Националното надпяване “Авлига пее” с песните на Мита Стойчева - с.Обединение.
Срок : 08.2010 г.
Участие на ВГ “Младост” във фолклорен събор “Искри от миналото” гр.Априлци.
Срок : 09.2010 г.
Международен ден на възрастните хора - празничен концерт.
Срок : 01.10.2010 г.
Откриване на театрален сезон 2010-2011 - среща разговор със самодейци.
Срок : 10.2010 г.
115 години театрална самодейност в Козаревец.
Срок : 10.2010 г.
Традиционен общоселски събор.
Срок : 10.2010 г.
Литературен час за будители от региона.
Срок : 01.11.2010 г.
Коледуване - традиционен фолклорен обичай на коледарска група към читалището.
Срок : 15.12.2010 г.
Коледно - новогодишен детски празник.
Срок : 15.12.2010 г.

НЧ “П.Р.Славейков-1903” село Добри дял

Отбелязване на Бабинден.
Срок : 21.01.2010 г.
Отбелязване на 14 февруари съвместно с КП.
Срок : 14.02.2010 г.
19 февруари - поставяне на паметна витрина.
Срок : 19.02.2010 г.
Тодоровден - традиционен празник.
Срок : 20.02.2010 г.
Ден на любителското творчество. Поднасяне мартенички в ЦДГ.
Срок : 01.03.2010 г.
Трети март - поднасяне на венец пред паметника на загиналите във войните добридялчани.
Срок : 03.03.2010 г.
Художествено - музикална програма по повод - 8 март.
Срок : 08.03.2010 г.
Програма по повод Първа пролет.
Срок : 22.03.2010 г.
Лазаруване.
Срок : 04.2010 г.
Участие на ПГ “Еделвайс” в Балканфолк В.Търново.
Срок : 05.2010 г.
Витрина по повод 24 май.
Срок : 24.05.2010 г.
Участие в областния преглед “Сребро в косите, младост в душите”.
Срок : 24.05.2010 г.
Детско утро пред читалището.
Срок : 01.06.2010 г.
Участие на ПГ “Еделвайс” в Еврофолк “Приморско 2010”.
Срок : 07.2010 г.
15 август - Празник на село Добри дял.
Срок : 08.2010 г.
Ден на Съединението.
Срок : 06.09.2010 г.
22 септември - ден на Независимостта.
Срок : 22.09.2010 г.
Празнична програма по случай деня на възрастните хора.
Срок : 01.10.2010 г.
Ден на будителите - изготвяне на витрина и паметно табло.
Срок : 01.11.2010 г.
17 ноември - Патронен празник на читалището.
Срок : 17.11.2010 г.
Коледно- новогодишни мероприятия съвместно с КП.
Срок : 25.12.2010 г.

НЧ “Развитие-1894” село Драгижево

Бабинден - традиционен общоселски празник.
Срок : 21.01.2010 г.
Отбелязване на Трифон Зарезан.
Срок : 14.02.2010 г.
Среща на самодейци от с.Драгижево и откриване на фотоизложба.
Срок : 28.02.2010 г.
Детски конкурс за най - добре изработена мартеница.
Срок : 01.03.2010 г.
Концерт с участие на гост - изпълнител. Срок : 03.03.2010 г.
Ден на жената.
Срок : 08.03.2010 г.
Първа пролет - изложба на детски рисунки.
Срок : 22.03.2010 г.
Лазаруване.
Срок : 27.04.2010 г.
Общински преглед на певческата художествена самодейност.
Срок : 14.05.2010 г.
Храмов празник на черквата “Св.Константин и Елена”.
Срок : 21.05.2010 г.
Изложба на детски рисунки.
Срок : 23.05.2010 г.
Празник на с.Драгижево.
Срок : 24.05.2010 г.
Детски спортен празник, рисунка на асфалт.
Срок : 31.05.2010 г.
Празник на КП ”Вяра” с.Драгижево.
Срок : 14.09.2010 г.
Празник на възрастните хора.
Срок : 01.10.2010 г.
Ден на народните будители - програма с участие на гост - изпълнител.
Срок : 01.11.2010 г.
Вечер на християнското семейство.
Срок : 25.11.2010 г.
Коледен празник на хората от третата възраст.
Срок : 15.12.2010 г.
Детско коледно шоу.
Срок : 18.12.2010 г.

НЧ “Развитие-1902” село Мерданя

132 години от рождението на Яворов.
Срок : 01.01.2010 г.
161 години от рождението на Христо Ботев. Витрина.
Срок : 06.01.2010 г.
Бабинден.
Срок : 21.01.2010 г.
Трифон Зарезан.
Срок : 14.02.2010 г.
Отбелязване годишнината от гибелта на Апостола.
Срок : 19.02.2010 г.
Ден на любителското художествено творчество.
Срок : 01.03.2010 г.
3 март - Национален празник.
Срок : 03.03.2010 г.
8 март. Тържествен концерт по повод трите празника.
Срок : 08.03.2010 г.
131 г. от рождението на Ст.Л.Костов. Витрина.
Срок : 03.2010 г.
Концерт, сценки и скечове по повод 1 април.
Срок : 01.04.2010 г.
Лазаровден, Цветница, Великден, празничен концерт.
Срок : 04.2010 г.
144 г. от рождението на Пенчо Славейков.
Срок : 04.2010 г.
Ден на труда.
Срок : 01.05.2010 г.
80 г. от рождението на Пеню Пенев - витрина в библиотеката.
Срок : 05.2010 г.
Ден на славянската писменост. Концерт.
Срок : 24.05.2010 г.
Участие на съставите от с.Мерданя в Старопланински събор “Балкан фолк - Велико Търново 2010”.
Срок : 05.2010 г.
Участие на съставите от с.Мерданя в прегледите на художествена самодейност в с.Златарица.
Срок : 05.2010 г.
“Детство мое”- предаване по РТВ.
Срок : 01.06.2010 г.
Рецитал на децата по повод 2 юни. Срок : 02.06.2010 г.
Участие на Женски народен хор в Международния фолклорен фестивал “Евро фолк- Приморско - 2010”.
Срок : 06.2010 г.
Участие на съставите от с.Мерданя във фестивала “Сребро в косите, младост в душите”- гр.Елена.
Срок : 06.2010 г.
160 г. от рождението на Иван Вазов - витрина в библиотеката.
Срок : 27.06.2010 г.
107 г. от Илинденско - преображенското въстание. Предаване по РТВ.
Срок : 07.2010 г.
Участие на съставите от с.Мерданя в Международния тракийски събор “Богородична стъпка”- Старозагорски минерални бани.
Срок : 08.2010 г.
Участие на ГХП “Черни тарантули” в празника на с.Арбанаси.
Срок : 15.08.2010 г.
160 години от рождението на Захари Стоянов - витрина в библиотеката.
Срок : 08.2010 г.
Участие на певческите състави в Националния фолклорен фестивал “От Тимок до Вита”- Черни вит 2010.
Срок : 08.2010 г.
125 години от Съединението на България - предаване по РТВ.
Срок : 06.09.2010 г.
102 години от Независимостта на България - предаване по РТВ.
Срок : 22.09.2010 г.
112 г. от рождението на Христо Смирненски.
Срок : 09.2010 г.
Ден на музиката и поезията. Ден на пенсионера. Творческа среща със самодейци и изявени пенсионери.
Срок :01.10.2010 г.
120 години от рождението на Чудомир - витрина.
Срок : 10.2010 г.
Участие на певческите състави в Х международен фолклорен събор “Искри от миналото - Априлци 2010”.
Срок : 10.2010г.
Димитровден - общоселски събор на с.Мерданя.
Срок : 26.10.2010 г.
130 години от рождението на Йордан Йовков - витрина в библиотеката.
Срок : 10.2010 г.
Ден на народните будители - предаване по РТВ.
Срок : 01.11.2010 г.
100 години от рождението на Вапцаров - витрина в библиотеката.
Срок : 12.2010 г.
Коледно - новогодишна програма.
Срок : 24.12.2010 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |