This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 22 от заседание
на ОбС, проведено на 26.03.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 277

ОТНОСНО: Културен календар на Община Лясковец от месец април до края на 2009 година и План-сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.

На основание чл.17, ал.1, т.5, чл.21, ал.1, т.6 и т.12, чл.27, ал.4 и ал.5, и чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се” Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Утвърждава Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на 2009 година, съгласно Приложение № 1.

2. Утвърждава План-сметка за необходимите финансови средства в размер на 24 760 лева за провеждане на проявите, включени в Културния календар за периода от месец април до края на 2009 година, съгласно Приложение 2.

Приложение № 1
на Решение № 277/26.03.2009 г.
на Общински съвет - Лясковец


КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР
НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
от месец март до края на 2009 година

Месец март
30 март – празник, посветен на 50 години от възстановяване на българо- японската дружба. Официално откриване на обновената сграда на ЦДГ „Сладкопойна чучулига” с.Джулюница.

Срок : 01.04.2009 г.

Организатори:
Община Лясковец,
Кметство с.Джулюница

Месец април
Среща на кмета на Общината със служители на здравеопазването.

Срок: 07.04.2009 г.

Организатор:
Община Лясковец

130 години от приемането на Търновската конституция. Тематично радиопредаване.
Срок: 16.04.2009 г.

Организатор:
Община Лясковец

Великденска щафета за училищата на общината.

Срок: 13-16.04.2009 г.

Организатори:
Община Лясковец,
Училища в общината

Великденски празници в Лясковец. Изложба-базар на великденска украса, изработена от училища и детски градини.

Срок: 18.04.2009 г.

Организатори:
Община Лясковец,
Училища и ЦДГ в общината

50 години ФК „Владислав” с.Джулюница.

Срок: 04.2009 г.

Организатор:
ФК „Владислав” с.Джулюница

Кръгла маса по повод 140 години от основаването на Лясковския революционен комитет, 105 години от смъртта на М.Станчев, 180 години от рождението на М.Цонзаров, 160 години от рождението на П.Кьорчев.

Срок: 15.04.2009 г.

Организатори:
Общински комитет „Васил Левски”,
Община Лясковец

210 години от рождението на Петър Давидов. Тематично предаване по кабелното радио.
Срок: 15.04.2009 г.

Организатор:
Читалище “Напредък-1870”

Отбелязване 5 години Детска вокална група „Звънчета”.

Организатори:
Община Лясковец,
Читалище “Напредък-1870”

Месец май
6 май - Ден на храбростта и празник на българската армия. Тържествено честване.
Срок: 06.05.2009 г.

Организатори:
Община Лясковец,
Съюз на ветераните от войните,
Съюз на офицерите и сержантите от
запаса и резерва,
Читалище “Напредък-1870”

Тематично радиопредаване по повод 9 май - Ден на Европа.

Срок: 09.05.2009 г.

Организатор:
Община Лясковец

160 години от рождението на Петър Кьорчев. Радиопредаване.

Организатори:
Читалище “Напредък-1870”,
Община Лясковец

Отбелязване 110 години Народно читалище „Земеделец-1899” с.Козаревец.
Срок: 14, 15, 16.05.2009 г.

Организатори:
Читалище “ Земеделец-1899” с.Козаревец,
Кметство с.Козаревец

Отбелязване 55 години Кабелно радио Лясковец.

Срок: 14.05.2009 г.

Организатор:
Община Лясковец

21 май – празник на с. Драгижево.

Срок: 21.05.2009 г.

Организатор:
Кметство с.Драгижево

24 май - Празник на с. Джулюница.

Срок : 24.05.2009 г.

Организатор:
Кметство с.Джулюница

Спортно-туристически празник „Движи се и победи – пролет 2009”.

Срок : 30.05.2009 г.

Организатори:
Община Велико Търново, РИОКОЗ,
ТД „Трапезица 1902”,
Община Горна Оряховица,
Община Лясковец

24 май – Ден на славянската писменост, на българската просвета и култура. Празнично честване с участието на ученици от учебните заведения и читалището. Среща на кмета на Общината с дейци на просветата и културата.
Срок: 24.05.2009 г.

Организатори:
Община Лясковец,
Читалище “Напредък-1870”,
Училищата от общината

Годишна награда за най-добър ученик. Награждаване.

Срок: 22-24.05.2009 г.

Организатор:
Община Лясковец
Празничен концерт по случай деня на славянската писменост.

Срок: 24.05.2009 г.

Организатор:
Читалище “Пробуждане-1896”
с.Джулюница

Участие на Театрална трупа с.Козаревец в дванадесетия Национален преглед на читалищните театри с.Кортен – 2009 година.

Срок: 25-31.05.2009 г.

Организатор:
Читалище “Земеделец-1899”
с.Козаревец

Общински конкурс “Цоньо Калчев” за детска рисунка - награждаване.

Срок : 23.05.2009 г.
Място: с.Джулюница

Организатори:
Община Лясковец,
НЧ ”Пробуждане-1896” с.Джулюница,
ОУ “П. Р. Славейков “ с.Джулюница

Месец юни
1 юни – Ден на детето – „Здравей, бъдеще” – физкултурен празник за децата от детските градини в община Лясковец.

Срок: 01.06.2009 г.

Организатори:
Община Лясковец,
ЦДГ,
Читалище “Напредък-1870”

2 юни - Ден на Ботев и загиналите за свободата на България.
Тържествено събрание с поднасяне венци и цветя на Паметника на загиналите лясковчани във войните.
Срок: 02.06.2009 г.

Организатори:
Община Лясковец,
Съюз на ветераните от войните,
Съюз на офицерите и сержантите от
запаса и резерва

14 юни – кулинарен празник „Шарена трапеза” в с.Джулюница.

Срок : 14.06.2009 г.

Организатор:
Кметство с.Джулюница

Участие на ДТС „Дъга” при читалище „Напредък-1870” гр.Лясковец в Национален фолклорен събор в Рожен.

Срок: 06.2009 г.

Организатори:
Община Лясковец,
Читалище “Напредък-1870”

Участие на Женски народен хор с.Мерданя и певческа група „Еделвайс” с.Добри дял в Международен фолклорен фестивал „Еврофолк-Черно море 2009” гр.Приморско.
Срок: 24.06. – 05.07.2009 г.

Организатори:
Община Лясковец,
Читалище “Развитие 1902” с.Мерданя
Читалище “П.Р.Славейков 1903” с.Добри дял

135 години от основаването на Първото богословско училище в България в Петропавловския манастир. Кръгла маса.

Срок: 12.06.2009 г.

Организатори:
Община Лясковец,
Общински комитет „Васил Левски”

100 години от рождението на Димитър Димов – творчески портрет. Предаване по кабелно радио.

Срок: 22 - 29.06.2009 г.

Организатор:
Читалище “Напредък-1870”

Фотоизложба на Здравко Николов във фоайето на Общината.

Срок: 25 - 29.06.2009 г.

Организатори:
Община Лясковец,
Читалище “Напредък-1870”

Х-ти Национален събор на народното творчество.

Срок : 06.2009 г.

Организатори:
Община Лясковец,
Община Велико Търново,
Община Горна Оряховица,
Читалище “Напредък-1870”

Петровден – Празник на град Лясковец. Честване празника на града.

Срок: 25-29.06.2009 г.

Организатори:
Община Лясковец,
Читалище “Напредък-1870”

Месец юли
По стъпките на капитан Дядо Никола. Лясковец (Петропавловски манастир) - гр. Габрово – с. Дончевци – гр. Трявна.

Срок: 29.07 - 02.08.2009 г.

Организатори:
Община Лясковец,
ТД “Янтра-1915”

Честване 172 години от рождението на Васил Левски. Тематично предаване по кабелно радио.
Срок: 18.07.2009 г.

Организатори:
Община Лясковец,
Общински комитет “Васил Левски”

Месец август
Успение на Пресвета Богородица – празник на с. Добри дял.

Срок: 15.08.2009 г.

Организатор:
Кметство с.Добри дял

Участие на група за стари градски песни „Бели хризантеми” в Международен събор „Богородична стъпка” – Старозагорски минерални бани.

Срок: 08.2009 г.

Организатори:
Община Лясковец,
Клуб на пенсионера „Надежда” с.Мерданя

Участие на певческа група от Клуб на пенсионера № 1 гр.Лясковец, самодейна група от клуб „Национал” с.Добри дял и самодейна група с.Драгижево във фолклорен фестивал „От Тимок до Вита” в Черни вит, общ. Тетевен.
Срок: 08.2009 г.

Организатори:
Община Лясковец,
Читалищата в общината


Месец септември
Отбелязване на 6 септември - годишнина от Съединението на Княжество България и Източна Румелия.
Срок: 06.09.2009 г.

Организатори:
Община Лясковец,
Съюз на ветераните от войните,
Съюз на офицерите и сержантите от
запаса и резерва

25 години Клуб на пенсионера „Здравец” с.Козаревец.

Срок: 09.2009 г.

Организатори:
Община Лясковец,
КП „Здравец” с.Козаревец

90 години от рождението на Николай Хайтов. Творчески портрет. Тематично предаване по кабелно радио.

Срок: 15.09.2009 г.

Организатор:
Читалище “Напредък-1870”

Обявяване Независимостта на България. Тържествено събрание, поднасяне венци и цветя на Паметника на загиналите лясковчани.

Срок: 22.09.2009 г.

Организатори:
Община Лясковец,
Съюз на ветераните от войните,
Съюз на офицерите и сержантите от
запаса и резерва,
Читалище “Напредък-1870”

Месец октомври
Отбелязване на 1 октомври – Международен ден на пенсионера.

Срок : 10.2009 г.

Организатори:
клубовете на пенсионера

Международен ден на музиката и поезията – музикално-поетична среща в камерна зала на читалището.
Срок : 30.10.2009 г.

Организатор:
Читалище “Напредък-1870”

Спортно-туристически празник „Движи се и победи – есен 2009”.

Срок : 10.2009 г.

Организатори:
Община Велико Търново, РИОКОЗ,
ТД „Трапезица 1902”,
Община Горна Оряховица,
Община Лясковец

Ден на Българската община. Спортен празник за учениците от училищата в общината.
Срок : 12.10.2009 г.

Организатори:
Общински съвет,
Общинска администрация,
Училища в общината

Участие на певческа група „Чаровна възраст”, група за обработен фолклор с.Драгижево и вокална група при КП „Здравец” с.Козаревец на Национален събор „Искри от миналото” в гр.Априлци.

Срок: 10.2009 г.

Организатори:
Община Лясковец,
Читалища в общината

Петковден - празник на с.Козаревец.

Срок : 14.10.2009 г.

Организатор:
Кметство с.Козаревец

175 години от рождението на Петър Оджаков. Тематично предаване по кабелно радио.
Срок: 15.10.2009 г.

Организатор:
Община Лясковец

80 години от рождението на Йордан Радичков. Творчески портрет. Тематично предаване по кабелно радио.
Срок: 15.10.2009 г.

Организатор:
Читалище “Напредък-1870”

Димитровден – празник на с.Мерданя.
Срок: 26.10.2009 г.

Организатор:
Кметство с.Мерданя

Месец ноември
1 ноември – Ден на народните будители. Кръгла маса, посветена на 185 години от рождението на Никола Козлев, 115 години от смъртта на Цани Гинчев и 135 години от смъртта на Максим Райкович.

Срок: 01.11.2009 г.

Организатори:
Община Лясковец,
Общински комитет „Васил Левски”,
Училища в общината

Отбелязване 115 години от създаване на читалище „Развитие – 1894” с.Драгижево.
Срок: 01.11.2009 г.

Организатор:
Читалище „Развитие – 1894” с.Драгижево

175 години от рождението на Любен Каравелов. Тематично предаване по кабелно радио.

Срок: 09.11.2009 г.

Организатор:
Община Лясковец

Месец декември
Коледно-новогодишни празници.
Срок: 18-31.12.2009 г.

Организатори:
Община Лясковец,
кметствата в общината,
Читалище “Напредък-1870”


Приложение № 2
на Решение № 277/26.03.2009 г.
на Общински съвет – Лясковец

П л а н - с м е т к а

Относно: обезпечаване с необходимите средства за провеждането на празниците, включени в Културния календар на Община Лясковец за 2009 година.


Месец март
30 март – празник, посветен на 50 години от възстановяване на българо- японската дружба. Официално откриване на обновената сграда на ЦДГ „Сладкопойна чучулига” с.Джулюница.

Сума : 1200 лева

Месец април
Среща на кмета на Общината със служители на здравеопазването.

Сума : 200 лева

50 години ФК „Владислав” с.Джулюница.
Сума : 500 лева

Кръгла маса по повод 140 години от основаването на Лясковския революционен комитет, 105 години от смъртта на М.Станчев, 180 години от рождението на М.Цонзаров, 160 години от рождението на П.Кьорчев.

Сума : 200 лева

Отбелязване 5 години Детска вокална група „Звънчета”.

Сума : 200 лева


Месец май
6 май - Ден на храбростта и празник на българската армия. Тържествено честване.
Сума : 100 лева
50 лева – за с.Джулюница

Отбелязване 110 години Народно читалище „Земеделец-1899” с.Козаревец.
Сума : 1500 лева

Отбелязване 55 години Кабелно радио Лясковец.
Сума : 1000 лева
21 май (Св.Константин и Елена) – празник на с. Драгижево.

Сума : 200 лева

24 май - Празник на с. Джулюница.

Сума : 300 лева

Спортно-туристически празник „Движи се и победи – пролет 2009”.

Сума : 100 лева

24 май – Ден на славянската писменост, на българската просвета и култура.
Празнично честване с участието на ученици от учебните заведения и читалището. Среща на кмета на Общината с дейци на просветата и културата.

Сума : 250 лева

Годишна награда за най-добър ученик. Награждаване.

Сума : 500 лева

Общински конкурс “Цоньо Калчев” за детска рисунка - награждаване.

Сума : 200 лева


Месец юни
1 юни – Ден на детето - физкултурни празници за децата на община Лясковец.
Сума : 500 лева

2 юни - Ден на Ботев и загиналите за свободата на България.
Поднасяне венци и цветя.
Сума : 100 лева
30 лева – за с.Джулюница

14 юни – кулинарен празник „Шарена трапеза” в с.Джулюница.

Сума : 100 лева

Участие на ДТС „Дъга” при читалище „Напредък-1870” гр.Лясковец в Национален фолклорен събор в Рожен.

Сума : 1 500 лева

Х-ти Национален събор на народното творчество.
135 години от основаването на Първото богословско училище в България в Петропавловския манастир. Кръгла маса.
Фотоизложба на Здравко Николов във фоайето на Общината.
Петровден – Празник на град Лясковец.

Сума : 9 750 лева

Месец юли
По стъпките на капитан Дядо Никола. Лясковец (Петропавловски манастир) - гр. Габрово – с. Дончевци – гр. Трявна.

Сума : 500 лева

Месец август
Успение на Пресвета Богородица – празник на с. Добри дял.

Сума : 200 лева

Месец септември
25 години Клуб на пенсионера „Здравец” с.Козаревец.

Сума : 200 лева

Отбелязване на годишнината от Съединението на Княжество България и Източна Румелия и от обявяване Независимостта на България. Тържествено събрание, поднасяне венци и цветя на Паметника на загиналите във войните лясковчани.
Сума : 100 лева

Месец октомври
Отбелязване на 1 октомври – Международния ден на пенсионера.

Сума : 250 лева

Спортно-туристически празник „Движи се и победи – есен 2009”.

Сума : 100 лева

Ден на Българската община. Спортен празник за учениците от училищата в общината.
Сума : 500 лева

Петковден - празник на с.Козаревец.
Сума : 200 лева

Димитровден – празник на с.Мерданя.
Сума : 200 лева

Месец ноември
1 ноември – Ден на народните будители. Кръгла маса, посветена на 185 години от рождението на Никола Козлев, 115 години от смъртта на Цани Гинчев и 135 години от смъртта на Максим Райкович.

Сума : 200 лева
30 лева – за с.Джулюница

Отбелязване 115 години от създаване на читалище „Развитие – 1894” с.Драгижево.
Сума : 1500 лева

Месец декември
Коледно-новогодишни празници.

Сума : 2 300 лева, като:
700 за Лясковец
400 лева за с. Джулюница
по 300 лева за селата от общината


Сума по календара : от април до декември 2009 година = 24 760 лева.Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |