This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 50 от заседание
на ОбС, проведено на 25.01.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 531

ОТНОСНО: Културен календар на Община Лясковец за 2007 година и План-сметка за необходимите средства.

На основание чл.17, ал.1, т.5, чл.21, ал.1, т.6 и т.12, и чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа “за”, 2 “против” и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Утвърждава Културен календар за 2007 година, съгласно Приложение № 1.

2. Утвърждава План-сметка за необходимите финансови средства от местния бюджет в размер на 30 000 лева за провеждане на проявите, включени в Културния календар за 2007 година, съгласно Приложение 2.

Приложение № 1
на Решение № 531 от 25.01.2007г.

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР

НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
за 2007 година

Месец февруари
- Честване “Трифон Зарезан” - Ден на лозаря и винаря.

Срок: 14.02.2007 г.
Организатори:
Община Лясковец,
“Лясковски лозя” АД,
Читалище “Напредък-1870”

- 170 години от рождението на Васил Левски и 134 години от гибелта на Апостола на свободата. Поклонение пред паметната плоча на В. Левски.

Срок: 19.02.2007 г.
Организатори:
Община Лясковец,
Комитет “В. Левски”

- Тодоров ден - Традиционни конни надбягвания в с. Добри дял, с. Козаревец и гр. Лясковец.
Срок : 24.02.2007 г.
Организатори:
Община Лясковец,
Кметства в с. Д. Дял и с. Козаревец,
Клуб по конен спорт “Стефмарк 01”

- 60 години от смъртта на Моско Москов.
Срок : 02.02.2007 г.
Организатори:
Община Лясковец,
ТД “Янтра-1915”


Месец март

- Първи март – Ден на любителската художествена самодейност. Среща на кмета с дейци на културата.
Срок : 01.03.2007 г.
Място: ЦМСД
Организатори:
Община Лясковец

- Трети март – Национален празник на Република България.
Тържествено честване по случай 129 годишнината от Освобождението на България.
Срок : 03.03.2007 г.
Организатори:
Община Лясковец,
Съюз на ветераните от войните,
Съюз на запасните офицери, сержанти и
войници

- 105 години от основаването на НЧ “Развитие – 1902” с.Мерданя,
60 години от основаването на женски народен хор с.Мерданя и
40 години ръководител на женския народен хор – Цветанка Христова, с.Мерданя.
Срок : март 2007 г.
Организатор:
Кметство с. Мерданя,
НЧ “Развитие – 1902” с.Мерданя


Месец април
- Седмица на гората, водата и земята.
Срок : 02-08.04.2007 г.
Организатор:
Община Лясковец,
ТД “Янтра-1915”

- Великденски празници - Изложба икони на художничката Жанета Царкова.
Срок: 02-10.04.2007 г.
Организатор:
Читалище “Напредък-1870”


Месец май
- Шести май - Ден на храбростта и празник на българската армия. Тържествено честване.
Срок: 06.05.2007 г.
Организатори:
Община Лясковец,
Съюз на ветераните от войните,
Съюз на запасните офицери, сержанти и
войници

- Девети май – Ден на победата над фашизма – тържествено събрание, поднасяне венци и цветя на Паметника на трите епохи.
Срок: 09.05.2007 г.
Организатори:
Община Лясковец,
Съюз на ветераните от войните,
Съюз на запасните офицери, сержанти и
войници

- Тематично радиопредаване по повод 9 май – Ден на Европа.
Срок: 09.05.2007 г.
Организатори:
Община Лясковец

- 24 май – Ден на славянската писменост, на българската просвета и култура.
Празнично честване с участието на ученици от учебните заведения и читалището. Среща на кмета на общината с дейци на просветата и културата.
Срок: 24.05.2007 г.
Организатори:
Община Лясковец,
Читалище “Напредък-1870”,
Училищата от общината

- Годишна награда за най-добър ученик. Награждаване.
Срок: 22-24.05.2007 г.
Място: гр. Лясковец
Организатори:
Община Лясковец

- Общински конкурс “Цоньо Калчев” за детска рисунка - награждаване.
Срок : 23.05.2007 г.
Място : с. Джулюница
Организатори:
Община Лясковец,
НЧ ”Пробуждане-1896”, с. Джулюница,
ОУ “П. Р. Славейков “, с. Джулюница

- 24 май – Празник на с. Джулюница.
Срок : 24.05.2007 г.
Организатор:
Кметство с. Джулюница

- Св. Константин и Елена – празник на с. Драгижево.
Срок: 24.05.2007 г.
Организатор:
Кметство с. Драгижево


Месец юни
- Втори юни - Ден на Ботев и загиналите за свободата на България.
Тържествено събрание с поднасяне венци и цветя на Паметника на загиналите лясковчани във войните.
Срок: 02.06.2007 г.
Организатори:
Община Лясковец,
Съюз на ветераните от войните,
Съюз на запасните офицери, сержанти и
войници

- Девети национален Петропавловски събор.
Срок: 23-24.06.2007 г.
Организатори:
Община Лясковец,
Община Горна Оряховица,
Община Велико Търново,
Читалище “Напредък-1870” гр.Лясковец

- Петровден – Празник на град Лясковец.
Честване празника на града.
Срок: 25-29.06.2007 г.
Организатори:
Община Лясковец,
Читалище “Напредък-1870”


Месец юли
- Трети национален турнир по силов трибой за купа “Раховец “ в гр. Лясковец.
Срок: 30.06-01.07.2007 г.
Място: Комплекс “Водопада”, гр. Лясковец
Организатори:
Община Лясковец,
Комплекс “Водопада” - гр. Лясковец

Месец август
- Успение на Пресвета Богородица – празник на с. Добри дял.
Срок: 15.08.2007 г.
Организатор:
Кметство с. Добри дял

Месец септември
- 6 септември - 122 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Тържествено събрание, поднасяне венци и цветя на Паметника на загиналите лясковчани.
Срок: 06.09.2007 г.
Организатори:
Община Лясковец,
Съюз на ветераните от войните,
Съюз на запасните офицери, сержанти и
войници

- 99 години от обявяване Независимостта на България. Тематично предаване по кабелното радио.
Срок: 22.09.2007 г.
Организатори:
Община Лясковец,
Съюз на ветераните от войните,
Съюз на запасните офицери, сержанти и
войници

Месец октомври
- Ден на Българската община.
Срок : 12.10.2007 г.
Организатори:
Общински съвет,
Общинска администрация

- Петковден - празник на с. Козаревец.
Срок : 14.10.2007 г.
Организатор:
Кметство с. Козаревец

- Димитровден – празник на с. Мерданя.
Срок: 26.10.2007 г.
Организатор:
Кметство с. Мерданя


Месец ноември
- Първи ноември – Ден на народните будители.
Срок: 01.11.2007 г.
Организатори :
Община Лясковец,
Читалище “Напредък-1870”,
Училища в града


Месец декември
- 15 години състав за стари градски песни “Бели ружи” при НЧ “Напредък-1870” гр.Лясковец.
Срок: декември 2007 г.
Организатор:
Читалище “Напредък-1870”

- Коледно-новогодишни празници.
Срок: 18-31.12.2007 г.
Организатори:
Община Лясковец,
Кметствата в общината,
Читалище “Напредък-1870”Приложение № 2
на Решение № 531 от 25.01.2007г.


П л а н - с м е т к а

Относно: обезпечаване с необходимите средства провеждането на празниците, включени в Културния календар на Община Лясковец за 2007 година.


Месец февруари
- Честване “Трифон Зарезан” - Ден на лозаря и винаря.
Сума: 3 000 лева

- 170 години от рождението на Васил Левски и 134 години от гибелта на Апостола на свободата. Поклонение пред паметната плоча на В. Левски.
Сума: 100 лева

- Тодоров ден - Традиционни конни надбягвания в с. Добри дял , с. Козаревец и гр. Лясковец.
Сума: 150 лева

- 60 години от смъртта на Моско Москов.
Сума: 50 лева

Месец март

- Първи март – Ден на любителската художествена самодейност. Среща на кмета с дейци на културата.
Сума: 200 лева

- Трети март – Национален празник на Република България.
Тържествено честване по случай 129 годишнината от Освобождението на България.
Сума: 200 лева

- 105 години от основаването на НЧ “Развитие – 1902” с.Мерданя,
60 години от основаването на женски народен хор с.Мерданя и
40 години ръководител на женския народен хор – Цветанка Христова, с.Мерданя.
Сума: 400 лева

Месец април
- Седмица на гората, водата и земята.
Сума: 50 лева

Месец май
- Шести май - Ден на храбростта и празник на българската армия. Тържествено честване.
Сума: 60 лева

- Девети май – Ден на победата над фашизма – тържествено събрание, поднасяне венци и цветя на Паметника на трите епохи.
Сума: 50 лева
- 24 май – Ден на славянската писменост, на българската просвета и култура.
Празнично честване с участието на ученици от учебните заведения и читалището. Среща на кмета на общината с дейци на просветата и културата.
Сума: 250 лева

- Годишна награда за най-добър ученик. Награждаване.
Сума: 500 лева

- Общински конкурс “Цоньо Калчев” за детска рисунка - награждаване.
Сума: 300 лева

- 24 май – Празник на с. Джулюница.
Сума: 150 лева

- Св. Константин и Елена – празник на с. Драгижево.
Сума: 150 лева


Месец юни
- Втори юни - Ден на Ботев и загиналите за свободата на България.
Тържествено събрание с поднасяне венци и цветя на Паметника на загиналите лясковчани във войните.
Сума: 50 лева

- Девети национален Петропавловски събор.
Сума: 11 200 лева

- Петровден – Празник на град Лясковец.
Честване празника на града.
Сума: 9 000 лева


Месец юли
- Трети национален турнир по силов трибой за купа “Раховец “ в гр. Лясковец.
Сума: 600 лева


Месец август
- Успение на Пресвета Богородица – празник на с. Добри дял.
Сума: 150 лева
Месец септември
- 6 септември - 122 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Тържествено събрание, поднасяне венци и цветя на Паметника на загиналите лясковчани.
Сума: 50 лева


Месец октомври
- Ден на Българската община.
Сума: 1 000 лева


- Петковден - празник на с. Козаревец.
Сума: 150 лева

- Димитровден – празник на с. Мерданя.
Сума: 150 лева


Месец ноември
- Първи ноември – Ден на народните будители.
Сума: 200 лева


Месец декември
- 15 години състав за стари градски песни “Бели ружи” при НЧ “Напредък-1870” гр.Лясковец
Сума: 200 лева

- Коледно-новогодишни празници.
Сума: 1 500 лева,
в това число по 100 лв.
за всяко от петте кметства


Обща сума : 30 000 лева

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |