This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Информационно гише за предприемача


     


I. Стопански субекти - кратък обзор на стопанските субекти

II. Процедури, регулиращи стопанската дейност на стопанските субекти

III. Процедури при разкриване на нови стопански обекти: ново строителство, преустройство и промяна на предназначението

 

   Информацията е актуализирана към ноември 2008 г. от „Българска стопанска камара – Съюз на българския бизнес”.

 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |