This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

RARE - Промяна на дискурси и практики: ромите като човешки ресурс

Статус на проекта:

Партньорство

Източник на финансиране:

Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020”

Основни дейности по проекта:

Проект „RARE - Промяна на дискурси и практики: ромите като човешки ресурс” се реализира в рамките на 8 държави от 21 партньорски организации.  

Основната цел на проекта е повишаване капацитета и сътрудничеството между участниците, имащи отношение към включването на ромите на пазара на труда, с цел по-ефективното използване на техния икономически потенциал. Проектът RARE подхожда към интеграцията на ромите на пазара на труда с многостранно стратегическо партньорство, с което ще се постигне възможно най-голямо въздействие върху придунавския регион. Многостранното партньорството в RARE ще позволи съвместното развитие на институционалния капацитет и ефективно използване на инструменти за сътрудничество. 

Партньорите по RARE ще дефинират предпоставките за ефективно институционално сътрудничество, в рамките на проекта ще разработват и прилагат иновативни модели на интервенция за включване на пазара на труда и ще развиват убедителна икономическа аргументация за прилагането на тези интервенции. 

Използването на новите методи и компетенции, придобити в RARE, ще бъде улеснено от убедително и лесно смилаемо представяне на знания, в рамките на дейностите за повишаване на чувствителността, както и от транснационални и национални мрежи от заинтересовани страни.  

В рамките на проекта ще се проведат местни кампании, насочени към повишаване на чувствителността към ромските въпроси. Кампаниите ще демонстрират разнообразието на едно работно място. 

В рамките на проекта ще бъдат организирани работни срещи и обучения на представители на местната власт, на държавната власт, на местния бизнес, както и медиатори, с цел промяна на нагласите и по-ефективно включване на ромите на пазара на труда.

Период на изпълнение:

01.01.2017 - 30.06.2019 г.

Обща стойност на проекта:

2 039 082,10 евро

Партньор по проекта:

Hungarian Charity Service of the Order of Malta, Унгария; Компания за градско развитие, гр. Печ, Унгария; Impreuna Agency for Community Development Foundation, Румъния; Община Сфънту Георге, Румъния; Отдел за междуетнически отношения – главен секретариат на правителството, Румъния; Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”, България; ЕТР – Център за устойчиво развитие, Словакия; People in Tatras, неформална организация, Словакия; Център за социални и психологически науки, Академия на науките, Словакия; Институт за социални иновации, Чехия; Дирекция Ромско включване, Сърбия; Know How Centre, Сърбия; Министерство на човешките ресурси – секретариат за социално включване, Унгария; The Order of Malta Relief Organisation in Romania, клон Сфънту Георге, Румъния; Malteser Charity Organization, регион Берегово, Украйна; Ромски национален център, Молдова; Община Лясковец, България; Клъстър за социални иновации и предприемачество, Чехия; Бюро по труда, Кезмарок, Словакия; Камара на търговците и индустриал

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |