This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Текущи проекти


   Проекти в процес на реализация

 1. Осигуряване на топъл обяд в община Лясковец
 2.  
 3. "Мрежа за зелени работни места" - Насърчаване на екотуризъм и биологично земеделие, както новаторски механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в областта на Румъния-България
 4.  
 5. Приказки за култура, история и природа
 6.  
 7. Нов шанс за социално включване в Община Лясковец
 8.  
 9. Реконструкция на сграда на общинска администрация Лясковец с цел подобряване на енергийната ефективност
 10.  
 11. Реконструкция на открита спортна площадка в град Лясковец

   Одобрени проекти

 1. Пътят на традициите – нови измерения в съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство на град Лясковец

   Проекти подадени за финансиране

 1. Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в Община Лясковец, Област Велико Търново
 2.  
 3. Реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръжения към тях в квартали на град Лясковец
 4.  
 5. Ремонт и благоустрояване на площадки за игра на открито в детски градини в град Лясковец
 6.  
 7. Ремонт на спортни площадки в СУ „Максим Райкович” - град Лясковец
 8.  
 9. Реконструкция на отоплителна инсталация на ОУ "П.Р.Славейков" - с. Джулюница
 10.  
 11. Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец

   Партньорство

 1. RARE - Промяна на дискурси и практики: ромите като човешки ресурс

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |