This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

 

21.11.2019:
Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в законна сила на 12.11.2019 г. Решение № 463/30.10.2018 г. по административно дело № 521/2018 г., постановено от Административен съд - Велико Търново, е отменена Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 243 по Протокол № 20 от 27.01.2005 г. на Общински съвет - Лясковец. 

 

Георги Петров  

Председател на Общински съвет - Лясковец 

Изтегли:
   Решение № 463/30.10.2018 г. по административно дело № 521/2018 г. по описа на Административен съд - Велико Търново

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |